Böcek Türleri ve Haşere Çeşitleri Ansiklopedisi

Böcekler (veya latince adı ile Insecta) Arthropoda şubesine ait bir alt şubedir. Hexapod omurgasızlardır. Insecta terimi Ectognatha ile eş anlamlıdır. Böcekler eklembacaklı familyası içinde en büyük gruptur. Bunun yanında böcekler hayvanlar alemi içindeki en çeşitli gruptur. Tanımlanmış en az bir milyondan fazla türü içerir ve bilinen tüm canlı organizmaların yarısından fazlasını temsil eder. Mevcut türlerin toplam sayısının altı ile on milyon arasında olduğu tahmin edilmektedir. Dünyadaki hayvan yaşam formlarının yaklaşık olarak % 90'ından fazlası böceklerdir. Okyanuslarda başka bir eklembacaklı grubu olan kabukluların hakim olduğu az sayıda tür bulunmasına rağmen, böcekler neredeyse tüm ortamlarda bulunabilir.

İnsanların Sık Karşılaştığı Zararlı Böcek Türleri ve Haşere Çeşitleri

Zararlı böcek ve haşereler, insanlara çeşitli yollarla zarar verebilir: hastalık taşıyıcıları olarak çeşitli enfeksiyonların yayılmasına neden olabilirler, doğrudan fiziksel zararlara yol açabilirler (ısırık ve sokmalarla), gıda kaynaklarına ve tarım ürünlerine zarar vererek gıda güvensizliğine sebep olabilirler, maddi hasara yol açarak ev ve iş yerlerindeki yapı malzemelerine zarar verebilirler ve psikolojik etkilere (anksiyete, stres ve uyku problemleri gibi) neden olabilirler. Bu nedenle, insan sağlığı ve refahını korumak için etkili haşere kontrol yöntemlerinin uygulanması büyük önem taşır.

Evlerde En Sık Karşılaşılan Böcek Türleri ve Haşere Çeşitleri

İnsanlar ile karşılaşma olasılıklarına, verdikleri zarar yoğunluklarına ve benzerliklerine göre sıralarsak...

Özelliklerine Göre Haşere Çeşitleri

Haşere çeşitlerini birkaç farklı şekilde sınıflandırırız. En kapsayıcı sınıflandırmalar haşere olarak kabul edilen hayvanların morfolojik özellikleri, yaşam döngüleri ve beslenme alışkanlıkları gibi biyolojik karakteristiklerine dayanır. Böyle bir çalışmaya göre haşere çeşitleri en doğru olarak şu şekilde sınıflandırılır;
1. Taksonomiye Göre Sınıflandırma:

- İnsecta (Böcekler): Çeşitli alt sınıflara ayrılan (örneğin, Coleoptera (böcekler), Diptera (sinekler) vb.) böcekler.
- Rodentia (Kemirgenler): Fareler, sıçanlar gibi kemirme davranışı gösteren memeliler.
- Arachnida (Araknidler): Örümcekler, keneler, akrepler gibi sekiz bacaklılar.
- Gastropoda (Molluskalar): Salyangozlar ve sümüklü böcekler gibi yumuşakçalar.
- Aves (Kuşlar): Bazı durumlarda, özellikle tarım alanlarında zarar veren kuş türleri haşere olarak kabul edilebilir.

2. Beslenme Alışkanlıklarına Göre:
- Herbivorlar (Otçullar): Bitkilerle beslenen haşereler, örneğin çekirgeler ve salyangozlar.
- Carnivorlar (Etçiller): Diğer hayvanlarla beslenen haşereler, örneğin bazı örümcek türleri.
- Omnivorlar: Hem bitki hem de et ile beslenebilen, örneğin fareler ve bazı böcek türleri.

3. Yaşam Alanına Göre:
- Evsel Haşereler: İnsan yaşam alanlarında bulunan ve sorun oluşturan haşereler, örneğin hamam böcekleri ve fareler.
- Tarım Haşereleri: Tarım ürünlerine zarar veren haşereler, örneğin tarla fareleri ve çekirgeler.
- Orman Haşereleri: Ormanlık alanlarda ağaçlara ve diğer bitkilere zarar veren haşereler.

4. Zarar Türüne Göre:
- Hastalık Taşıyıcılar: İnsan ve hayvanlarda hastalık bulaştıran haşereler, örneğin sivrisinekler ve fareler.
- Yapı Zararlıları: Binalara fiziksel zarar veren veya yuva yapan haşereler, örneğin termitler ve kemirgenler.
- Tarım Zararlıları: Bitkileri yiyerek veya zarar vererek tarıma zarar veren haşereler, örneğin tırtıllar ve salyangozlar.

Bu sınıflandırma, haşerelerin mücadelesinde ve popülasyonlarının yönetilmesi ve kontrol edilmesi açısından kullanışlıdır. Çünkü farklı türlerin nasıl ele alınması gerektiğine dair temel bilgiler sağlamaktadır. Bu da, özellikle zararlılarla mücadelede ve çevre yönetiminde stratejik kararlar almak gerektiğinde pest kontrol uzmanları ile ev, işyeri ve işletme sahipleri arasındaki iletişime yardımcı olur.

İnsanlara En Çok Zarar Veren Böcek Türleri ve Haşere Çeşitlerini Daha Yakından Tanıyın

Bazı böcek ve haşere türleri ismi en çok bilinen zararlılardır. Aşağıda bu zararlıları kategorize ettik. Bu baskın zararlı türlerinin üyeleri hakkında daha detaylı bilgileri öğrenmek için resimlerinin veya başlıklarının üzerine tıklayın. Bu zararlılar dışında diğer böcek ve haşere türlerini öğrenmek için "Böcek Türleri ve Haşereler İçinde Arayın" arama kutusundan yararlanabilir.

Hamam Böceği ve Hamam Böcekleri Türleri

Hamam böcekleri, Blattodea takımına ait böceklerdir. Dünya genelinde 6 farklı böcek grubunda yaklaşık 4.500’e yakın tür ile sınıflandırılmışlardır. Hamamböcekleri, 2.000 metrenin üzerindeki rakımlar ve kutup bölgeleri hariç, dünyanın her yerinde görülebilirler ama daha çok sıcak iklimleri tercih ederler. Ancak hamam böcekleri insanlarla birlikte soğuk iklimlere de uyum sağladılar. 4000’den fazla…

Uyuz Böceği

Uyuz böceği, yedi yıllık kaşıntı olarak da bilinen uyuz hastalığına sebep olan Sarcoptes scabiei isimli bir akardır. Bu akarın insan cildinde istilası sonucunda en sık görülen semptomlar şiddetli kaşıntı ve sivilce benzeri bir döküntüdür. Bazen ciltte küçük oyuklar görülebilir. İlk enfeksiyonda kişi genellikle iki ila altı hafta arasında semptomlar geliştirir.…

Sinekler

Sinekler dünya çapında yaygın bir haşeredir. Küresel olarak bulunan 120.000'den fazla sinek türü vardır. Sinekler kısa ömürlü olmalarına rağmen, hızlı bir şekilde çok sayıda üreyebilirler ve sıtma, salmonella ve tüberküloz da dahil olmak üzere çeşitli tehlikeli hastalıkları yayabilirler. Sinekler tipik olarak dışarı çıkıp, hava akımlarını takip ederek veya pencere açıklıkları…

Bitler

Böceklerin Phthiraptera takımına ait bitler yaklaşık 5000 farklı çeşidi olan kanatsız böceklerdir. Bitler bir çok canlının üzerinde yaşayan parazit hayvanlardır. Tek delikliler, yarasalar, pangolinler, memeli deniz ve kara hayvanları her türden kuş üzerinde bulunabilir ve yaşayabilirler. Bitler pek çok hastalığın taşıyıcısıdır. Bunlardan en tehlikelisi tifüs hastalığıdır. Çiğneyici bit türleri konakçılarının…

Pireler

Siphonaptera takımının ortak adı olan pire, memelilerin ve kuşların dış parazitleri olarak hayatta kalan 2.500 tür küçük uçamayan böcek içerir. Pireler, konakçılarından kan veya hematofaji tüketerek yaşarlar. Yetişkin pireler yaklaşık 3 mm (0.12 inç) uzunluğunda büyür, genellikle kahverengidir ve yanlara veya düzleştirilmiş "gövdelere" sahip gövdelere sahiptir, bu da konakçılarının kürklerinden…

Fareler ve Diğer Kemirgenler

Kemirgenler (Latincedeki Rodere'de kelimesinden gelir, anlamı "kemirmek"tir.), üst ve alt çenelerin her birinde sürekli olarak büyüyen tek bir çift kesici ile karakterize edilen Rodentia sınafının memelileridir. Tüm memeli türlerinin yaklaşık% 40'ı kemirgenlerdir (2.277 tür); Antarktika hariç tüm kıtalarda çok sayıda bulunurlar. En çeşitlendirilmiş memeli düzeni ve insan yapımı ortamlar da…

Tahtakuruları

Tahtakuruları, uyuyan insanların ve hayvanların açıkta kalan derisini kanlarını beslemek için ısıtan küçük, kırmızımsı kahverengi parazitik böceklerdir. Tahtakuruların hastalık yaydığı bilinmemekle birlikte, diğer halk sağlığı ve ekonomik sorunlara neden olabilirler. Bir elma tohumunun büyüklüğündeki tahtakuruları, yatak, kutu yayları, yatak başlıkları, karyolalar ve bir yatağın etrafındaki diğer nesnelerin çatlaklarında ve yarıklarında…

Tahta Kurtları

Tahta kurtları mobilya böcekleri, ağaç kurdu, tahta solucanı olarakta bilinir. Böcekleri gerçek bir böcek türü olsa da, olgun bir böcek olarak sadece çok kısa bir süre geçirirler. 3 ila 4 yıl arasındaki ömrünün büyük çoğunluğunu larva aşamasında geçir. Yetişkinler tahta yemez, sadece üremek için var olurlar. Dişi böcekler, yumurtalarını koymak…

Akarlar

Akarlar Arachnida sınıfına ve Acari alt sınıfına ait küçük eklembacaklılardır. Akarlar iki farklı araknid grubuna yayıldıkları için bir klon değildir: Acariformes deve örümceklerinin kız kardeşi iken Parasitiformes sahte akreplerin kız kardeşi; ayrıca, keneler ve akarlar yakından ilişkili olmasına rağmen, keneleri hariç tutarlar, Ixodida siparişi. Akarlar uzaktan örümcekler ve akreplerle ilişkilidir.…

Keneler

Keneler (Ixodida), tipik olarak 3 ila 5 mm uzunluğunda, üst parazit Parasitiformes'in bir parçası olan araknidlerdir. Akarların yanı sıra Acari alt sınıfını oluştururlar. Keneler, memelilerin, kuşların ve bazen sürüngenlerin ve amfibilerin kanını besleyerek yaşayan dış parazitlerdir. Keneler Kretase dönemi ile evrimleşmiş, en yaygın fosilizasyon şekli kehribar içinde bulunmalarıdır. Keneler dünya…

Güveler

Güve, (Lepidoptera takımı), kelebekler ve zıpzıplar ile birlikte Lepidoptera takımını oluşturan yaklaşık 160.000 tür ezici gece uçan böcek türünden herhangi birine verilen ortak addır. Güveler, kanat açıklığında yaklaşık 4 mm'den (0,16 inç) yaklaşık 30 cm'ye (yaklaşık 1 ayak) kadar değişir. Son derece uyum sağlamışlardır, kutupsal habitatlar dışında her yerde yaşarlar.…

Çıyanlar

Çiyanlar, sıcak hava koşullarının hakim olduğu zamanlarda ortaya çıkan, oldukça çevik ve hızlı hareket edebilen canlılardır. Bu çok ayaklılar, genellikle taşların altı gibi yerlerde barınır ve ansızın karşınıza çıkabilirler, bu da bazen insanlarda ani bir korku tepkisi uyandırabilir. Yaşam süreleri yaklaşık olarak altı yıl olan çiyanlar, çok bacaklılar sınıfına aittir.…

Yılanlar ve Diğer Sürüngenler

Sürüngenler, Reptilia sınıfının üyeleridir. İç döllenme, amniyotik gelişim ve vücutlarının bir kısmını veya tamamını kaplayan epidermal ölçeklere sahip hava soluyan omurgalılar grubudur. Canlı sürüngenlerin ana grupları - kaplumbağalar (Testudines), tuatara (Rhynchocephalia ), kertenkeleler, yılanlar (Squamata) ve timsahlar (Crocodylia veya Crocodilia ) - 8.700'den fazla türü içerir. Kuşlar (Aves sınıfı), Archosauria…

Örümcekler

Örümcekler, akrepler, akarlar ve keneler de içeren bir eklembacaklı sınıfı olan araknidlerdir. Dünyanın her yerindeki habitatlarda bulunan 45.000'den fazla örümcek türü vardır. Kışkırtıldığında atlayabilen örümcekler ve pelikan gibi görünen yamyam örümcekler de vardır. Örümcekler, 3 mm uzunluğundaki küçük Samoalı yosun örümceğinden, neredeyse bir ayak bacak açıklığına sahip bir tarantula olan…

Karıncalar

12000'den fazla karınca türü sınıflandırılmış, 14000 kadar olduğu da düşünülmektedir. Özellikle bazı bölgelerde yaşayan tüm böceklerin yarısına kadar olabileceği tropikal ormanlarda yaygındırlar. Ancak sadece yaklaşık 25 tür yaygın olarak evlere zarar verir. Karıncalar tipik olarak işçilerden ve bir kraliçeden oluşan yeraltı kolonilerinde yaşayan sosyal böceklerdir. Karıncalar hemen hemen her türlü…

Termitler

Ev sahibiyseniz, herhangi bir insan yapımı yapıya sahipseniz veya bir çiftçiyseniz, termit hakkında bilgi sahibi olmanız çok önemlidir. Termitler, ana besin kaynakları ölü bitki maddeleri olduğundan, hem ahşaptan yapılmış yapılara hem de bitkisel maddelere inanılmaz zararlar verebilmektedir. Bu, odunu, yaprakları, meyveleri, sebzeleri ve temel olarak "en iyi dönemini geçmiş" tüm…

Arılar

Hymenoptera (zarkanatlılar) takımının Apoidea üstfamilyasını oluşturan 12 bin kadar böcek türünün ortak adı. Dünyanın hemen her yanına yayılmış olan ve uzunlukları 1-3 cm arasında değişen bu türlerden birçoğu bitkilerde tozlaşmayı sağladığı için büyük önem taşır. Özellikle balansı (Apis), ürettiği bal ve balmumundan yararlanmak amacıyla çok eskiden beri insan eliyle yetiştirilmektedir.…

Akrepler

Akrep, Arachnida (örümceğimsiler) sınıfının Scorpionida takımından yaklaşık 800 kadar türün ortak adıdır. Boyları 13-175 mm arasında değişir. Uzun gövdeleri, ucunda zehirli bir iğne olan boğumlu kuyrukları ve altı çift bacakları vardır. Bacaklarının ilk çifti küçüktür ve avı parçalamaya yarar. Daha iri olan ikinci çift, öne doğru yatay olarak uzanan ve…

Kelebekler

Kelebekler, güveleri de içeren Lepidoptera takımından makrolepidopteran kanadı Rhopalocera'daki böceklerdir. Yetişkin kelebeklerin büyük, genellikle parlak renkli kanatları ve göze çarpan, çırpınan uçuşları vardır. Grup, en az bir eski grup, kaptanlar (eskiden "Hesperioidea" süper ailesi) içeren büyük Papilionoidea üst familyasından oluşur ve en son analizler, güve kelebeklerini de (eskiden "Hedyloidea" süper…

Salyangozlar

Salyangozlar, dünya genelinde yaygın olarak bulunan, genellikle dış kabukları olan yumuşakçalar sınıfına aittir. Bu kabuklar, salyangozları dış etkenlere karşı korur. Salyangozlar hem karasal hem de sucul ortamlarda yaşarlar; karasal türler genellikle nemli bahçe ve ormanlık alanlarda, sucul türler ise tatlı su ve deniz ekosistemlerinde bulunur. Karasal türler arasında bahçe salyangozu…

Kurbağalar

Kurbağalar, Amphibia sınıfına ait çeşitlilik gösteren bir hayvan grubudur ve dünya genelinde çok sayıda habitatda bulunabilirler. Yapısal olarak nemli derilere sahip olan bu canlılar, suda başlayıp kara üzerinde devam eden bir yaşam döngüsüne sahiptirler. Kurbağalar, genellikle sucul bölgelerde, ormanlarda ve çayırlarda yaşarlar; bunlar arasında ağaç kurbağaları, su kurbağaları ve yer…

Tahıl Zararlıları

Tahıl zararlıları, tarım ve gıda depolama alanlarında önemli kayıplara neden olan böceklerdir. Bu zararlılar arasında en yaygın olanları pirinç böceği (Sitophilus oryzae), mısır kurdu (Sitophilus zeamais) ve buğday zararlısı (Sitophilus granarius) gibi türlerdir. Bu zararlılar, tahıl tanelerinin içine yumurtalarını bırakarak larvaların gelişimine ev sahipliği yaparlar. Larvalar tahılın içini yerler ve…

Bahçe Zararlıları

Bahçeler, çeşitli böcek ve haşere türlerinin ev sahipliği yapar, bu da hem bitkiler hem de bahçe sahipleri için çeşitli zorluklara yol açabilir. Özellikle bahçe zararlıları arasında yer alan yaprak bitleri, örümcek akarları, Japon böcekleri ve tütün beyazsineği gibi türler, bitkilerin sağlığını tehdit eder. Yaprak bitleri, bitkilerin özsuyunu emerek beslenir ve…

Tropik Böcekler

Dünya'da yaklaşık 10 milyon böcek türü olabilir ve birçoğu dünyanın tropikal ormanlarında yaşar. Yağmur ormanlarındaki en bol böcekler karıncalardır, ancak yaygın olarak peri sinekleri (Mymaridae) olarak adlandırılan en küçük arılardan goliath ve titan böcekleri gibi dev yağmur ormanı böceklerine kadar önemli bir çeşitlilik vardır. Tropik bölgelerde böcekler en yüksek çeşitliliği…

Böcek Takımları

Dünya üzerinde 5 ile 100 milyon arasında tür yaşadığı tahmin edilmektedir. Ancak bilimsel olarak, bu türlerden sadece 1,7 milyonu tanımlanmış ve türlere göre adlandırılmıştır. Kuşlar, memeliler, sürüngenler, kurbağalar ve benzeri birçok tür, günümüzde de tanımlanmaya devam etmektedir. Yakın zamanda Hindistan'da yeni bir primat türü olan "Arunaçal makak" keşfedildi. Ayrıca bilinen…

Böceklerin Ortak Özellikleri

Birçok böcek, insanlar tarafından zararlı olarak kabul edilir. Yaygın olarak zararlı olarak kabul edilen böcekler, parazitik olanları (örn. Bitler, tahtakurusu), hastalıkları iletenleri (sivrisinekler, sinekler), yapılara zarar veren (termitler) veya tarım ürünlerini (çekirgeler, yabani otlar) içerir. Pek çok entomolog, şirketlerin böcek ilacı üretme araştırmalarında olduğu gibi, çeşitli haşere kontrol yöntemlerinde yer…

Diğer Böcekler

Ev ve bahçe ortamlarında karşılaşılabilecek zararlılar arasında listelenmeyen birçok diğer böcek ve haşere türü de bulunmaktadır. Örneğin, bitki köklerine zarar veren nematodlar, toprak altında yaşar ve tarım için ciddi problemler oluşturabilir. Bu mikroskobik yaratıklar, bitkilerin kök sistemlerine saldırarak besin emilimini engeller ve bitkilerin gelişimini ciddi şekilde kısıtlar. Ayrıca, özellikle nemli…

Diğer Haşere ve Zararlılar

Kuşlar ve yarasalar, doğal ekosistemlerde hayati roller oynamalarına rağmen, bazı durumlarda insanlar için zararlı etkiler de yaratabilirler. Kuşlar, özellikle tarım alanlarına ve şehir ortamlarına ciddi zararlar verebilir. Tarım sektöründe, bazı kuş türleri olgunlaşmakta olan meyvelere ve tohumlara zarar verebilir, bu da çiftçiler için önemli ürün kayıplarına yol açabilir. Şehirlerde ise,…

Haberlerde Karşınıza Çıkan Güncel Böcek İsimleri, Merak Edilen Böcek Cinsleri ve Haşere Çeşitleri

Yukarıdaki listelemede milyonlarca böcek ismi ve haşere çeşidi arasından başlıca zararlı ve yaygın böcek türlerini ve haşere çeşitlerini sınıflandırmaya çalıştık. Fakat bunlar dışında da sıklıkla güncel haberlerde karşımıza böcek isimleri çıkıyor. Bizde günceli takip ederek aşağıdaki listede bu böcek türlerini ve haşere cinslerini ön plana koymaya çalışıyoruz.

Aedes, Asya Kaplan Sivrisineği ve Sarı Humma Sivrisineği

Bir sivrisinek cinsi olan Aedes, aslen tropikal ve subtropikal bölgelerde bulunan bir türdü. Ancak şimdi Antarktika haricindeki tüm kıtalarda bulunmaktadır. Bazı türlerin yayılımı insan aktivitesi tarafından olmuştur. İnsan aktivitesiyle yayılan en bilinen aedes türleri “Aedes Albopictus”, "Aedes Aegypti" türleridir. Ülkemizde "Aedes Albopictus" Asya Kaplan Sivrisineği olarak bilinir. Aedes Aegypti sivrisinek…

Ağustos Böceği

Homoptera takımından, 2-5 cm uzunluğunda, iki çift zarsı kanadı, çıkıntılı petekgözleri, ayrıca üç basit gözü olan böceklerin ortak adıdır. Türlerin çoğu Cicadidae familyasındandır; Tettigaretidae familyası ise yalnızca Avustralya'nın güneyinde ve Tasmanya'da bulunan iki türü içerir. Erkek ağustosböceği karnının alt bölümündeki zarları titreştirerek tiz bir ses çıkarır. Çoğu türlerde bu ses…

Amerikan Hamam Böceği

Bilimsel İsmi: Periplaneta Americana Boyut: Amerikan hamam böceği yaklaşık 3-4 cm uzunluğundadır, ancak 5 cm uzunluğa kadar da büyüyebilir.Renk: Bu hamam böcekleri kırmızımsı kahverengi kanatlara sahiptir. Göğüs kafesinde açık renkli, dairesel veya sekiz şeklinde işarete ve (pronotum) böceklerdeki sırt bölgesi etrafında açık renkli bir bant vardır. Hamam Böceğinin en tanınmış…

Antlike Çiçek Böceği

Anthicidae, karıncaları andıran bir aile içinden olan böcek türlerinden biridir. Anthicidae, bazen karınca benzeri çiçek böcekleri ya da karınca benzeri böcekler olarak da adlandırılırlar. Bu aile, yaklaşık olarak 100 cins içinde 3500'den fazla türden oluşmaktadır. Antlike çiçek böceklerinin başları, pronotumun (Böceklerde birinci toraks segmentinin (protoraks) sırt bölgesi.) hemen önünde sıkışarak…

Asya Uzun Boynuzlu (Teke) Böceği

Ülkemizde Teke Böcekleri olarak bilinen, Asya Uzun Boynuzlu Böceğinin Asya'dan yayıldığına inanılıyor. Yetişkinlerin gövdeleri 1,7 ile 3,9 cm (0,67 ila 1,54 inç) arasında değişir. Antenleri böceğin gövdesinden 4 cm (1,6 inç) ya da 1,5-2 kat daha uzun olabilen çok büyük böceklerdir. Her bir kanat kapağında yaklaşık 20 beyaz nokta ve…

Ateş Böcekleri

Ateş Böceklerinin bilimsel adı, Lampyridae’dir. Lampyridae (veya türleri) için diğer isimleri ise şunlardır: Glow-worm, Yıldırım böcekleri Boyut: 4-18 mm Yayılım: ateş böcekleri dünya çapında yayılım gösteren bir canlı türüdür. Yetişme ortamı: Larvalar çoğunlukla nemli ortamlarda yetişmektedir. Kimlik: Yumuşak gövdeli ateş böceklerinin başı, pronotum tarafından yukarıdan gizlenmiştir (Cantharidae'de açığa çıkarılmıştır); son…

Bess Böceği

Bess böceği (Passalidae familyası), aynı zamanda Bess-bug, Betsy Bug ya da Horned Passalus Beetle olarak da adlandırılır. Bess böceği çoğunlukla tropik bölgelerde bulunan ve Kuzey Amerika'da birkaç tür bulunan yaklaşık 500 böcek türünden herhangi biridir (böcek sırası Coleoptera). Yaklaşık 500 küsur türün tamamı tropikaldir; Kuzey Amerika'da bulunan türler, 20-43 mm…

Billbug

Billbug (Rhynchophorinae alt familyası), Curculionidae familyasından (Coleoptera böcek takımı) kısa burunlu ve 5 cm'ye (2 inç) kadar vücut uzunluğuna sahip herhangi bir kalın gövdeli böcektir. Bazıları (örneğin Rhynchophorus) çoğunlukla tropik bölgelerde bulunur. R. Cruentatus larvaları yaklaşık olarak 5 cm uzunluğundadır ve lahana palmiyelerinde tıkırtı sesi çıkarır. Bu larvalar, tropikal Amerika'nın…

Bok Böceği (Gübre Böceği)

Dung chafer ya da tumblebug olarak da adlandırılan gübre böceği, (Scarabaeinae alt ailesi), Scooperlike başı ve kürek şeklindeki antenlerini kullanarak bir top gübre oluşturan, scarabaeidae familyasından herhangi bir grup böceğidir. Bazı türlerde gübre topu bir elma kadar büyük olabilir. Yaz başlarında gübre böceği, kendini ve gübre topunu gömer ve üzerine…

Çam Tırtılları, Çam Kese Böceği

Çam kese (Thaumetopoea pityocampa) böceği, Thaumetopoeidae ailesinin bir güvesidir. Bazen Traumatocampa cinsine yerleştirilen tür, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Güney Avrupa ülkelerinde çam ve sedirlere en çok zarar veren türlerden biridir. Tırtıl larvalarının tüyler ürpertici kılları, insanlarda ve diğer memelilerde zararlı reaksiyonlara neden olur. Bu tür, çam ağaçlarının yüksekliğinde çadır…

Çıyan

Chilopoda sınıfının yırtıcı eklembacaklıları olan çıyanlar, diğer çok bacaklı canlılar arasında kırkaykları da içeren Myriapoda alt şubesinin üyeleridir. Bu uzun, parçalı hayvanlar, vücut bölümü başına bir çift bacağa sahiptir ve zehirli doğalarıyla ayırt edilirler; dişler değil, değiştirilmiş bacaklar olan kıskaç benzeri uzantılar olan forsipüller aracılığıyla ağrılı sokmalar verebilme yeteneğine sahiptirler.…

Damalı Böcek

Cleridae ailesinin dünya çapında bir dağılımı, çeşitli habitatları ve beslenme tercihleri vardır. Genellikle damalı böcekler olarak bilinirler. Damalı böceklerin birçok nişleri ve beslenme alışkanlıkları vardır. Çoğu cins yırtıcıdır. Bunlar diğer böceklerle ve larvalarla beslenirler; ancak yırtıcı olmayan cinsler çöpçü veya polen besleyicilerdir. Damalı böceklerin, kıllı tüyleri olan uzun gövdeleri vardır,…

Değnek Çekirgeleri

Değnek çekirgeleri olarak bilinen türün bilimsel adı Phasmatodea'dır. Phasmatodea aynı zamanda Phasmida, Phasmatoptera, Spectra, baston böcek ya da çubuk böcek olarak da adlandırılır. Doğal kamuflajları onların avcılar tarafından tespit edilmesini zorlaştırır. Phobaeticus cinsi, dünyanın en uzun böceklerini içerir. Grubun üyeleri Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunur, ancak en çok tropik ve…

Deri Böcekleri

Deri Böcekleri olarak bilinen dermestes böcek türleri, böcek ailesi Dermestidae'ye ait bir sınıflandırmadır. Deri böceklerinin yetişkinlerin uzunlukları 5,5 -10.0 mm. arasındadır. Bazı türler belirgin bir desen oluşturan siyah, beyazımsı gri, kahverengi veya sarımsı tüylerle kaplı bir vücuda sahiptir. Antenleri oldukça kısadır. Dermestes larvaları, tüylülükleri ve koyu renkleriyle, diğer türlerden kolayca…

Eşek Arıları

Eşek arıları, Vespidae familyasına ait etçil böceklerdir ve genellikle sarı ve siyah çizgili gövdeleri ile tanınırlar. Bu canlılar, sosyal yapılar oluşturarak büyük koloniler halinde yaşarlar ve yuvalarını genellikle toprak altına, ağaç kovuklarına veya insanların yaşam alanlarına yakın yerlere kurarlar. Eşek arıları, özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok aktiftirler ve besin…

Goliathus Böceği

Goliath böceği nasıl görünür? Farklı türlerine göre görünümleri değişir. Goliathus cacicus, turuncu veya sarı renklidir. Goliathus albosignatus, ince, siyah beyaz iskelet hatları vardır. Goliathus regius, vücudun her iki tarafında siyah ince bant ve siyah beyaz iskelet hatları vardır. Goliathus orientalis, sırtlarında siyah karalamalar bulunan beyaz cisimler ile ayrışır. Goliathus goliatus,…

Gümüş Böceği ( Banyo Böceği )

Gümüş böcekleri, gümüşcün veya ingilizce ismi ile silverfish olarak adlandırılan bu böcekler kağıt zararlısı olarak bilinirler. Türün bilimsel adı, karbonhidrat ve dekstrin gibi protein bakımından yüksek nişastalı yiyecekler yeme eğilimi nedeniyle Lepisma saccharina'dır. Ancak, böceğin daha yaygın ismi kendine özgü metalik görünümü ve şekli ile "Gümüş böceği"dir. Küçük, basit, kanatsız …

Halı Böceği

Halk arasında Halı Böceği olarak bilinen böceğin adı bilimsel adı, Anthrenos Verbasci’dir. İngilizce ismi “The varied carpet beetle”dir. Halı böceği (Anthrenus verbasci), Dermestidae familyasına ait ortalama 3 mm uzunluğunda bir böcektir. Yaygın bir türdür, genellikle evlerin zararlıları olarak kabul edilirler. Ve özellikle larvaları doğal liflere, halılara, mobilyalara, giysilere ve böcek…

Haziran Böcekleri

Haziran böcekleri veya "Junebugs" (Phyllophaga spp.) Scarabaeidae familyasındaki böceklerdir. Bu yerli böcekler Amerika kıtası dahil olmak üzere tüm sıcak iklimlerde görülebilir. Genellikle ışıkların yakınında uçarlar. Yaz akşamlarında pencere ekranlarına çarptıkları kolayca duyulabilir. Bilinen 200'den fazla tür olmasına rağmen, 29 tane Haziran böceği türü belgelenmiştir. Görünüm: Yetişkin Haziran böcekleri genellikle ½…

Japon böceği

Japon böceği, büyük bir haşere olan ve Rutelinae alt ailesine (Scarabaeidae ailesi, Coleoptera ailesi) ait bir böcek türüdür. Japonya'da çok hasar veren bir zararlı değildir, ancak Amerika'da 200'den fazla bitki türüne zarar verdiği tespit edilmiştir. Japon böceklerinin, çok çeşitli ağaç, çalı, çimen ve fidanlık bitkileri de dahil olmak üzere oldukça…

Kabuk Böcekleri

Kabuk böcekleri, çam gibi iğne yapraklıların yaygın zararlılarıdır ve bazıları geniş yapraklı ağaçlara da saldırır. Kentsel peyzajlarda ve vahşi alan-kent ara yüzünde çamları istila eden en yaygın türler, oymacı böcekleri, kırmızı terebentin böceği ve batı çam böceğidir. Sedir ve selvi kabuğu böcekleri, arborvitae, selvi, yalancı selvi, ardıç ve sekoyalara saldırır.…

Kahverengi kokarca böceği

Kahverengi kokarca böceği, Çin, Japonya, Kore ve Tayvan kökenli, Pentatomidae ailesine ait bir türdür. İlk olarak 1998'de Amerika'da tespit edilen bu tür, tarımsal bitkiler de dahil olmak üzere geniş bir bitki yelpazesinden beslenir ve büyük zararlara yol açabilir. Özellikle 2010-11 yıllarında Doğu ABD'deki meyve bahçelerinde ciddi hasarlara sebep olmuştur. Günümüzde…

Kalorifer Böceği (Alman Hamam Böceği)

Ülkemizde kalorifer böceği olarak bilinen asıl olarak Alman Hamam Böceğidir. Bilimsel adı, Blattella germanica olan kalorifer böcekleri ülkemizde mücadelesi en inatçı haşere türü olarak ta tanınırlar. Kalorifer böcekleri ya da daha terimsel ismi ile Alman Hamam Böcekleri, Güneydoğu Asya'da ortaya çıktığına inanılmaktadır. Kalorifer böcekleri, şehirlerde en yaygın bulunan zararlılardır. Kuzey…

Kanalizasyon Sinekleri ( Güve Sinekleri )

Her ev ve yaşam alanında en sık karşılaşılan böcek türüdür. Halk arasında giderlerden, kanalizasyonlarda geldiği için bu böcekler kanalizasyon sineği, lağım sineği, gider sineği, drenaj sineği, kör sinek olarak isimlendirilen bu böcekleri güve sineği isimi daha iyi açıklar. Kanalizasyon sineği veya güve sinekleri olarak bilinen Psychodidae ailesine ait dipteralardır. Psychodidae…

Karafatma

Karafatma (Blaps spp.), kara böcekgiller (Tenebrionidae) familyasına ait, genellikle koyu renkli ve sağlam yapıda böceklerdir. Vücutları uzun ve oval şekildedir, mat bir dış yüzeye sahiptirler. Karafatmaların boyutları türlere göre değişiklik gösterebilir, ancak genellikle birkaç santimetre boyunda olurlar. Bu böcekler, genellikle kuru ve karanlık ortamları tercih ederler ve çoğunlukla gece aktiftirler.…

Karıncaaslanı (Antlion)

"Antlion" karıncaaslanı isminin tam anlamı belirsizdir. Böceğin avının büyük bir yüzdesini oluşturan karıncalara atıfta bulunduğu düşünülmüştür, son eki "aslan" ise yalnızca avcıyı ima etmektedir. Her durumda, terim klasik antik çağa geri dönüyor gibi görünüyor. Antlion larvası, yer değiştirirken kumda bıraktığı ve sanki biri karalamış gibi görünen tuhaf dolambaçlı, sarmal patikalar…

Kene

Keneler küçük araknidlerdir. Karmaşık yaşam döngülerini tamamlamak için kan öğünleri gerekir. Keneler bilimsel olarak Arachnida (örümcekleri içeren bir sınıflandırma) olarak sınıflandırılır. Fosil kayıtları kenelerin en az 90 milyon yıllık bir geçmişe sahip olduklarını göstermektedir. Dünyada 800'den fazla kene türü vardır, ancak sadece iki kene ailesinin, hastalıkları insanlara ilettiği bilinmektedir. Bunlar:…

Kırkayak

Kırkayak, çoğu vücut segmentinde iki çift eklemli bacak ile karakterize edilen bir grup eklembacaklı grubudur. Bilimsel olarak "Diplopoda" sınıfı olarak bilinirler, adları da bu özellikten türetilir. Her çift ayaklı segment, birbirine kaynaşmış iki tek segmentin bir sonucudur. Çoğu kırkayak, 20'den fazla segmenti olan çok uzun silindirik veya düzleştirilmiş gövdelere sahipken, …

Kırmızı Palmiye Böceği

Etkileyici kırmızı palmiye böcekleri (Rhynchophorus ferrugineus) Orta Doğu'nun büyük bir bölümünde ve neredeyse tüm Akdeniz bölgesinde yayılmış olan bir türdür. Bu türün adından da anlaşılacağı gibi, kırmızı palmiye böceği, Phoenix gibi bazı palmiye ağacı türlerine ciddi zararlar verebilir. Ancak, biyolojik kontrol altına alma yöntemleri sayesinde bu sorun ortadan kaldırılabilir. Kırmızı…

Kitap Bitleri

Bilimsel Adı, Liposcelis bostrychophilus olan kitap bitlerinin genel olarak bilinen 3 farklı türü vardır. Bunlar, Liposcelis bostrychophilus, Liposcelis entomophilus, Lepinotus patruelis böcek türleridir. Liposcelis bostrychophilus'un Afrika kökenli olduğu düşünülmektedir. Kitap biti, büyüklüğü nadiren 6 mm'yi aşan yumuşak gövdeli bir böcek türüdür. 12 - 50 segment arasında değişen, çok segmentli uzun…

Kız Böcekleri

Bilimsel adı: Odonata. Odonata, diğer birçok uçan böcek gibi (sinekler, böcekler, lepidoptera, hymenoptera) Mezozoik çağın başlarında evrimleşti. İki ortak grup kolayca ayırt edilir: • Yusufçuklar: Bunlar, Epiprocta alt takımına yerleştirilirler (genellikle daha büyüktür, gözler birlikte ve hareketsiz, kanatlar yukarda ya da dışarda)• Kızböcekleri: Zygoptera'dır (genellikle daha küçüktür, gözleri ayrı, kanatlar…

Kızılağaç Sineği (Alderfly)

Alderflies, megalopteran olan böcekler arasında Sialidae ailesindendir. Tarih öncesi Euchauliodidae kadar, çift kanatlılar ve balık sinekleri ile de yakından ilişkilidirler. Yaşayan tüm kızılağaç sinekleri (hepsi bir arada yaklaşık 66 tür) farklı bilim adamlarının görüşlerine göre bir ile yedi arasında var olan cinsi içeren, Sialinae alt ailesinin bir parçasıdır. Sialinae'nin vücut…

Kronomid Sinekleri

Kronomid sinekleri, özellikle erkeklerinin karakteristik antenleri sayesinde ayırt edilir. Bu sinekler, sıklıkla sivrisineklerle karıştırılarak benzer isimlerle anılmalarına neden olan yetişkin bir formdadırlar. Yerel olarak "Göl sinekleri" olarak da tanınan kronomidler, biyoçeşitlilik açısından önem taşır ancak tanımlamaları zor olduğundan ekologlar çoğu zaman bu canlıları tür grupları halinde sınıflandırır.Erkek ve dişi kronomidlerin…

Küçük Tahıl Delici

Bilimsel adı, Rhyzopertha dominica olan küçük tahil delici böcekler 2,3 mm ile 3 mm uzunluğunda, koyu kırmızı-kahverengi/siyah renk olan uzun, silindirik bir gövdeye sahiptir. Baş ve karın, küçük girinti sıralarına sahiptir ve anten, 3 daha büyük segmentle biter. Yumurta, 0,6 mm uzunluğunda, 0,2 mm çapında oval şekillidir. Genellikle dört larva…

Kulağakaçan

Kulağakaçanlar, Dermaptera takımını oluşturan böceklerdir. Yaklaşık 2,000 türü ve 12 familyası ile böcek takımları arasında daha küçük gruplardan biridir. Kulağakaçanların karakteristik özellikleri arasında, abdomenlerindeki forseps benzeri çift penseler ve nadiren kullanılan kısa ön kanatların altına katlanmış zar gibi kanatlar bulunur. Bu özellikler, bilimsel takım adı olan "deri kanatlar"ı açıklar. Bazı…

Meyve Sinekleri

Meyve sinekleri tanımı, tek bir türü değil, birçok farklı türü kapsayan genel bir terimdir. Bu terim genellikle meyve veya çürümüş organik materyallerle beslenen, Drosophilidae familyasına ait çeşitli sinek türlerini ifade eder. Meyve sinekleri arasında farklı türler meyve ve sebzelerde farklı zararlar verebilir ve çeşitli ekolojik nişlerde bulunurlar. Meyve sinekleri, özellikle…

Pirinç Biti

Pirinç biti veya pirinç böceği, özellikle pirinç gibi tahıllarda bulunan ve bu tahılları tüketerek zarar veren bir böcek türüdür. Bilimsel adı Sitophilus oryzae olan bu böcek, genellikle kuru gıda depolarında ve mutfaklarda görülür. Bu böcekler, pirinç tanesinin içine yumurtalarını bırakarak larvaların tahılın içinde beslenmesini sağlarlar, bu da tahılın iç yapısının…

Siyah Halı Böceği

Bilimsel adı, Attagenus unicolor olan Siyah Halı Böceği, Küçük ve oval şekilli bir böcektir. Siyah Halı Böceği, kahverengi bacakları ve kısa antenleri olan siyah bir renge sahiptir. Yetişkinlerin uzunluğu 3-5 arasındadır. Bu türün gerçek zararlıları olan larvalar genellikle vücut uzunluğundan daha uzun ve kırmızımsı kahverengi bir renktedir. Siyah halı böcekleri…

Suikastçı Böcek

Suikastçı böcek (Reduviidae familyası), dar kafayı vücuda bağlayan ince bir boyun benzeri yapı ile karakterize edilen, gerçek böcek düzenindeki yaklaşık 7000 böcek türünden biri olan Heteroptera (Hemiptera) dır. Suikastçı Böceklerin Özellikleri Bu böceklerin boyutları 5 ile 40 mm (0,2 ile 1,6 inç) arasındadır. Bir suikastçı böceği, avını delmek için kısa…

Tatarcık Sineği

Bilimsel olarak, Psychodidae biçiminde anılan sinek familyasına dahil edilen tatarcık sinek türü, çift kanatlıgillerden biridir. Bu sineklerin en önemli özelliği görünüm olarak sivrisineklere benzemesidir. Bundan dolayı çoğunlukla sivrisinekler ile karıştırılabilir. Havanın aydınlık olduğu gün saatlerinde kuytu ve rutubetli köşelerde saklanmayı seven bu canlılar, akşam ve gece saatlerinde aktif hale gelirler.…

Termit (Beyaz Karınca)

Genellikle yanlışlıkla "beyaz karıncalar" olarak adlandırılan termitler, odun, yaprak döküntüsü ve toprak humusu da dahil olmak üzere çürüyen bitki materyallerinden oluşan bir diyetle gelişen bir grup tümsosyal böcektir. Tanımlanan yaklaşık 2.972 türden oluşan bu böcekler, subtropikal ve tropik bölgelerde ayrıştırıcılar olarak önemli bir ekolojik rol oynamakta ve besin döngüsüne ve…

Titan Böceği

Titan Böceği (Titanus giganteus), adından da anlaşılacağı gibi, titanus giganteus böcek dünyasının bir devidir. Yetişkinler 16,7 cm uzunluğa kadar büyüyebilir. Amazon yağmur ormanı birçok büyük böceğe ev sahipliği yapar, ancak bunların hiçbiri Titanus giganteus ile karşılaştırılamaz. Titan böceği, Amazon yağmur ormanlarında bilinen en büyük böcek ve dünyadaki en büyük böcek…

Uğur Böcekleri

Uğur Böceği Uğur böceği, Coccinella septempunctata için 600 yıldan fazla süredir kullanılan bir isimdir. Böcekler hakkındaki bilgiler arttıkça, bu isim tüm akrabalarına, Coccinellidae böcek ailesinin üyelerine genişletilmiştir. Adlarının kaynağı olan "lady" ise "Meryem Ana" ya ithaf edilen bir tanımlamadır. Diğer Avrupa dillerindeki yaygın adlar da aynı bağlantıyı taşır (Almanca'daki adı…

Un Böceği

Un böceği, özellikle gıda depolarında ve mutfaklarda bulunabilen, Tribolium cinsine ait zararlı bir böcektir. En sık rastlanan türleri kırmızı un böceği (Tribolium castaneum) ve koyu renkli un böceği (Tribolium confusum)’dur. Bu böcekler küçük, genellikle kahverengi renklidir ve vücutları oval şekillidir. Yetişkinler genellikle 3 ila 4 mm uzunluğundadır. Un böcekleri, başta…

Yangın Böceği (Mücevher Böcekleri)

Genel olarak yangın böceği, kara ateş böceği veya ateş böceği olarak bilinen Melanophila acuminata, Buprestidae familyasındaki bir metalik ahşap delici böcek türüdür. Karayipler, Avrupa ve Kuzey Asya (Çin hariç), Orta Amerika, Kuzey Amerika ve Güney Asya'da bulunur. Melanophila cinsinin mücevher böcekleri, larvaları için besin kaynağı olarak yakın zamanda yanmış ağaçların…

Yarasa Böceği

Yarasa böceği, Polyctenidae familyasından bir böcek türüdür. Bu böceklerin ismi Cimicidae ailesinin üyelerine (örn. Cimex lectularius, Afrocimex constrictus) ve ayrıca Polyctenidae ailesinin üyelerine uygulanmıştır. Tropikal yarasaların kürklerindeki dış parazitler olan yarasa böcekleri, yaklaşık olarak 20 kan emici böcek türünden (Heteroptera takımı) herhangi biridir. Yetişkin yarasa böcekleri 3,5 ve 5 mm…

Yusufçuk Böceği

Yusufçuklar, Odonata takımının altındaki Anisoptera altyörüngesine ait uçan böceklerdir. Yaklaşık 3.000 türden oluşan yusufçuklar bilinmektedir. Çoğu tropikal bölgelerde yaşar, daha az tür ise ılıman bölgelerde bulunur. Sulak alan habitatlarının kaybı, dünya çapında yusufçuk populasyonlarını tehdit etmektedir. Yetişkin yusufçuklar, büyük, çokgen, bileşik göz çifti, iki çift güçlü, şeffaf kanatlar, bazen renkli…

Böcek Türlerinin Ortak Özellikleri Nelerdir?

Neredeyse tüm böcekler yumurtalardan çıkar. Böcek büyümesi esnek olmayan dış iskelet tarafından sınırlandırılır ve gelişme bir dizi tüy dökümü içerir. Olgunlaşmamış aşamalar genellikle yapı, alışkanlık ve habitat açısından yetişkinlerden farklılık gösterir ve dört aşamalı metamorfoz geçiren gruplarda pasif bir pupa aşaması içerebilir. Üç aşamalı metamorfoz geçiren böcekler bir pupa aşamasından yoksundur ve yetişkinler bir dizi nimf aşamasıyla gelişir. Böceklerin üst düzey ilişkisi belirsizdir. Kanat açıklıkları 55 ila 70 cm (22 ila 28 inç) olan dev yusufçuklar da dahil olmak üzere Paleozoik Çağ'dan çok büyük boyutta fosilleşmiş böcekler bulundu. En çeşitli böcek gruplarının çiçekli bitkilerle birlikte evrimleştiği görülmektedir.

Yetişkin böcekler tipik olarak yürüyerek, uçarak veya bazen yüzerek hareket ederler. Hızlı ama istikrarlı bir harekete izin verdiği için, birçok böcek, bir tarafta orta, diğer tarafta ön ve arka olmak üzere birbirini izleyen üçgenler şeklinde bacakları yere değecek şekilde yürüdükleri üçlü yürüyüş şeklini benimser. Böcekler, evrim geçiren tek omurgasızdır ve tüm uçan böcekler tek bir ortak atadan türemiştir. Birçok böcek, solungaçları içeren larva adaptasyonları ile hayatlarının en azından bir kısmını su altında geçirir ve bazı yetişkin böcekler suda yaşar ve yüzme için uyarlamalara sahiptir. Su tutucular gibi bazı türler su yüzeyinde yürüyebilir. Böcekler çoğunlukla yalnızdır, ancak bazı arılar, karıncalar ve termitler gibi bazıları sosyaldir ve geniş, iyi organize edilmiş kolonilerde yaşarlar. Kulağakaçanlar gibi bazı böcekler, yumurtalarını ve yavrularını koruyarak anne özeni gösterir. Böcekler birbirleriyle çeşitli şekillerde iletişim kurabilirler. Erkek güveler, dişi güvelerin feromonlarını uzak mesafelerden algılayabilir. Diğer türler seslerle iletişim kurar: cırcır böcekleri, bir eşi çekmek ve diğer erkekleri püskürtmek için sallanır veya kanatlarını birbirine sürtünür. Lampirid böcekleri ışıkla iletişim kurar.

İnsanlar bazı böcekleri zararlı olarak görürler ve böcek öldürücüler ve bir dizi başka teknik kullanarak onları kontrol etmeye çalışırlar. Bazı böcekler bitki özü, yapraklar, meyveler veya odunla beslenerek ekinlere zarar verir. Bazı türler parazitiktir ve hastalık taşıyabilir. Bazı böcekler karmaşık ekolojik roller üstlenirler; Örneğin sinek, leş tüketmeye yardımcı olur, aynı zamanda hastalıkları da yayar. Böcek tozlayıcıları, insanlar da dahil olmak üzere çoğu organizmanın en azından kısmen bağımlı olduğu birçok çiçekli bitki türünün yaşam döngüsü için gereklidir; onlar olmadan biyosferin karasal kısmı harap olur. Birçok böcek, yırtıcı hayvan olarak ekolojik olarak faydalı kabul edilir ve birkaçı doğrudan ekonomik fayda sağlar. İpekböcekleri ipek üretir ve bal arıları bal üretir ve her ikisi de insanlar tarafından evcilleştirilmiştir. Böcekler, dünya uluslarının% 80'inde yaklaşık 3000 etnik gruptaki insanlar tarafından gıda olarak tüketilmektedir. İnsan faaliyetlerinin de böcek biyolojik çeşitliliği üzerinde etkileri vardır.

Böcek Türlerinin Ortak Özellikleri Hakkında Daha Detaylı Bilgi Almak İçin Tıklayın

Her Böcek Türü Haşere Değildir

Böceklerin ince bir dış iskeleti, üç parçalı bir gövdesi (baş, göğüs ve karın), üç çift eklemli bacak, birleşik gözleri ve bir çift anteni vardır. Günlük dil içinde böceklere haşere terimi sıklıkla ve yanlış olarak kullanılır. Haşere terimi insanlara zarar veren veya yaşam alanlarında istenmeyen canlıları ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu yüzden haşere sınıflandırmasında büyük yüzdeyi bazı böcek türleri kaplasa da bazı kuşlar, kemirgenler, sürüngenler veya diğer organizmalarda dahil edilir. Böcek terimi ise biyolojik bir sınıflandırmayı ifade eder. Yani tüm böcekler haşere olarak değerlendirilemez. Ek olarak insanların sıklıkla karşılaştığı böcek türleri listesi hazırlanırken bazı türlerin biyolojik olarak böcek olarak sınıflandırılmadığını da unutmamak gerekir. Örneğin örümcekler pek çok kişi tarafından böcek olarak bilinir. Bu da yanlıştır. Örümcekler biyolojik olarak "arachnida" sınıfına aittir. En temel ayrım ile böcekler 6, örümcekler ise 8 bacaklıdır. Ancak böcekler ile aynı yaşam alanlarını paylaşırlar.

İnsanların evlerinde en çok karşılaştığı böcek ve haşere türleri için bir liste oluşturulduğunda bu liste coğrafi ve çevresel çeşitlilikler yüzünden her kişi için farklılıklar ve önem dereceleri gösterecektir. Farklı coğrafyadaki insanların karşılaştığı böcek ve haşere türleri de önemli ölçüde değişiklik gösterir.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması