Yaprak Biti

Yaprak bitleri, küçük öz emici böcekler ve Aphidoidea süper ailesinin üyeleridir. Grup, kabarık beyaz yünlü yaprak bitlerini içerir. Hızla olgunlaşan dişiler bolca ürer, böylece bu böceklerin sayısı hızla çoğalır. Kanatlı dişiler, mevsimde daha sonra gelişebilir ve yeni bitkileri kolonileştirebilir. Ilıman bölgelerde, sonbaharda bir cinsel üreme aşaması meydana gelir. Bazı türlerin yaşam döngüsü, iki ev sahibi bitki türü arasında, örneğin bir yıllık mahsul ile odunsu bir bitki arasında bir değişim içerir. Bazı türler sadece bir tür bitki ile beslenirken, diğerleri genelcidir ve birçok bitki grubunu kolonize eder. Hepsi Aphididae familyasına dahil olan yaklaşık 5000 yaprak biti türü tanımlanmıştır. Bunların yaklaşık 400'ü gıda ve lifli mahsullerde bulunur ve birçoğu tarım ve  ormancılıkta ciddi zararlara yol açarlar, ayrıca bahçıvanlar içinde rahatsız edici olurlar.
Yaprak bitleri, ılıman bölgelerde kültür bitkilerinde en çok zarar veren böcek zararlılarındandır. Bitki özünü emerek zayıflatmanın yanı sıra, bitki virüsleri için vektör görevi görürler ve süs bitkilerini bal özü birikintileriyle, ardından da isli küflerin büyümesiyle bozarlar. Eşeysiz üreme ve teleskopik gelişme yoluyla sayılarını hızla artırma yeteneklerinden dolayı, ekolojik açıdan oldukça başarılı bir organizma grubudurlar.  

Dağılımı

Yaprak bitleri dünya çapında yayılım gösterir, ancak en çok ılıman bölgelerde yaygındır. Birçok bölgede taksonun aksine, yaprak biti türlerinin çeşitliliği tropik bölgelerde ılıman bölgelere göre çok daha düşüktür. Rüzgârla birlikte pasif dağılım yoluyla büyük mesafeler kat edebilirler. Kanatlı yaprak bitleri, kuvvetli rüzgarlarla taşındıkları gün içinde 600 m'ye kadar yükselebilirler.

Anatomi

Yaprak bitlerinin çoğu yeşil, siyah, kahverengi, pembe veya neredeyse renksiz olabilen yumuşak gövdelere sahiptir. Yaprak bitlerinin iki kısa, geniş bazal bölümü ve dört adede kadar ince terminal bölümü olan antenleri vardır. Her bir gözün arkasında ve üstünde oküler bir tüberkül bulunan, üç mercekten oluşan bir çift bileşik göze sahiptirler.
İki eklemli, iki pençeli tarsi ile uzun, ince bacakları vardır. Yaprak bitlerinin çoğu kanatsızdır, ancak birçok türde yılın belirli zamanlarında kanatlı formlar üretilir. Çoğu yaprak biti, beşinci karın segmentlerinin dorsal yüzeyinde bir çift korniküle (siphunculi), karın tüplerine sahiptir ve bunların içinden kornikül mumu adı verilen triasilgliseroller içeren hızlı sertleşen savunma sıvısının damlacıklarını salgılarlar. Bazı türler tarafından başka savunma bileşikleri de üretilebilir. Yaprak bitleri, rektal açıklıklarının üzerinde kauda adı verilen kuyruk benzeri bir çıkıntıya sahiptir. Konakçı bitkinin kalitesi zayıfladığında ya da koşullar kalabalıklaştığında, bazı yaprak biti türleri diğer besin kaynaklarına dağılabilen kanatlı yavrular üretir. Bazı türlerde ve formlarda ağız parçaları veya gözler küçük veya eksik olabilir.  

Üreme

En basit üreme stratejisi, bir yaprak bitinin tüm yıl boyunca tek bir konağa sahip olmasıdır. Bunun üzerine, eşeyli ve eşeysiz nesiller arasında değişebilir veya alternatif olarak, tüm yavrular  partenogenez yoluyla üretilebilir. Bazı türler, farklı koşullar altında hem holosiklik hem de anholosiklik popülasyonlara sahip olabilir, ancak bilinen hiçbir yaprak biti türü yalnızca cinsel yollarla çoğalmaz.  Cinsel ve aseksüel kuşakların değişimi defalarca evrimleşmiş olabilir.  
Bununla birlikte, yaprak biti üremesi genellikle bundan daha karmaşıktır ve farklı ev sahibi bitkiler arasında göçü içerir. Türlerin yaklaşık % 10'unda, yaprak bitlerinin kışı geçirdiği odunsu (birincil konakçı) ile yazın bol miktarda ürediği otsu (ikincil) konakçı bitkiler arasında bir değişim vardır. Birkaç tür bir asker kastı oluşturabilir, diğer türler farklı çevresel koşullar altında kapsamlı polifenizm gösterir ve bazıları dış faktörlere bağlı olarak yavrularının cinsiyet oranını kontrol edebilir. Tipik bir sofistike üreme stratejisi kullanıldığında, mevsimsel döngünün başlangıcında popülasyonda yalnızca dişiler bulunur. İlkbaharda yumurtadan çıkan kışı geçiren yumurtalar, fundatrisler (gövde anneleri) adı verilen dişilerle sonuçlanır. Üreme tipik olarak erkekleri içermez (partenogenez) ve canlı doğumla (viviparite) sonuçlanır. Canlı genç, yumurta sarısında eksik olan, plasenta görevi gören bir doku tarafından beslenen embriyoların gelişimi olan psödoplasental canlılık tarafından üretilir. Yavru, yumurtadan çıktıktan kısa bir süre sonra anneden çıkar.  

Zararları

Yaklaşık 5000 yaprak biti türü tanımlanmıştır ve bunlardan yaklaşık 450 tür besin ve lifli mahsulleri kolonize etmiştir. Bitki özsuyunda doğrudan besleyiciler olarak mahsullere zarar verirler ve verimi düşürürler, ancak bitki virüslerinin vektörleri olarak daha büyük bir etkiye sahiptirler. Bu virüslerin bulaşması, bir bitkinin farklı kısımları arasında, yakındaki bitkiler arasında ve daha uzaktaki yaprak bitlerinin hareketlerine bağlıdır. Bu bakımdan, bir konakçıya tat veren bir yaprak bitinin araştırma davranışı, uzun süreli yaprak biti beslemesinde ve yatılı bireylerin üremesinden daha zararlıdır. Yaprak bitlerinin hareketi, virüs salgınlarının zamanlamasını etkiler. Yaprak bitlerinin, özellikle büyük salgınlar sırasında hassas insanlarda alerjik soluma reaksiyonlarını tetiklediği bilinmektedir.

Kontrol

İyon Böcek İlaçlama ve Pest Kontrol firması olarak yaprak bitinin ilaçlaması ve mücadelesinde uzman mühendis kadromuz ve profesyonel ekiplerimiz ile hizmet vermekteyiz. İlaçlama ve mücadelede kullanılan iniorganik kimyasallar ve biokimyasal ilaçlar hiç bir şekilde insan ve evcil hayvan sağlığına zarar vermeyen, Dünya Sağlık Örgütü ve T.C. Sağlık Bakanlığı onaylı kimyasallardır. Kullanılan haşere mücadele ekipmanları da sadece zararlı olarak bilenen böcek türü için seçilir ve kullanılır. Evlerinizde, işyerlerinizde, fabrikalarınızda, binalarınızda, seracılık, hayvancılık ve bitkisel zirai faaliyetlerinizde karşılaştığınız her türlü böcek ve haşere sorununda bize iletişim kanallarımızdan ulaşabilir, bilgi ve hizmet desteğimizi alabilirsiniz.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması