Böcek İlaçlama, Fumigasyon ve Dezenfeksiyon Fiyatları

Böcek İlaçlama, Fumigasyon ve Dezenfeksiyon Fiyatları Böcek İlaçlama, Fumigasyon ve Dezenfeksiyon Fiyatları İyon Böcek İlaçlama ve Pest Kontrol

Böcek ilaçlama, fumigasyon ve dezenfeksiyon fiyatları her uygulama ve saha ayrı olarak değerlendirilir. Uygulamalar için saha metrekaresi, uygulamanın ve haşerenin cinsine bağlı olarak belirlenir. Bulunduğu bölge, mevsim ve iklim şartları dahi yapılacak uygulamanın ve kullanılacak maddenin muhteviyatını etkileyecektir. Fiyatlarda bu kriterlerden etkilenecektir. Daha net bilgi verilebilecek fiyatlar ise apartman ilaçlamalarıdır. Yaklaşık 90 ila 130 metrekarelik dairelerden oluşan bir apartman da böcek ilaçlama koşulları büyük aralıklarda değişmez. Apartman ilaçlama hizmetinde genel bilinen haşereler hedef alınır. Koruma amaçlı olarak yapılan uygulamalardır. Bu ilaçlamada hedef ülkemizde sıklıkla karşılaşılan hamam böcekleri bilinen diğer adları ile kalorifer böcekleri veya kara fatmalar ana haşere sınırlandırma hedefidir.

Mekanda etkili başka diğer haşereler için öncelikle ilk analiz, haşerenin cinsinin tespiti ve bu haşereye göre seçilecek uygulama fiyatlandırmayı belirler.

Örneğin kapalı bir mekanda fare ve sıçanlar için uygulanacak yöntem, elbette hamam böcekleri ilaçlama yöntemlerinden farklıdır. Veya bir tahta kurusu ilaçlamasında sıvı ilaçlama fayda vermeyecektir. Tüm kapalı alanda sisleme uygulaması yapılaması da gerekir.

Bu da böcek ilaçlama fiyatlandırmasını değiştiren unsurlar olacaktır.

Bunun yanında standart apartman ilaçlamalarının dahi fiyatlandırma ve uygulamayı değiştirecek değişik koşulları olabilir. Apartmanın bulunduğu konum ve yaşı böcek barındırma koşullarını etkileyeceği için ilaçlama uygulamaları içinde bazı farklılıklar yaratacaktır.

Bu bilgiler ışığında, ilaçlama fiyatlarının değişiklik koşullar ve değişik haşereler için farklılık gösterebileceğini anlattıktan sonra standart apartman dairesi sıvı ilaçlama için,

2019 Sonbahar ve 2020 Bahar Böcek İlaçlama Fiyatlarımız:

  • Tek daire fiyatı: 100 TL
  • 1 ve 3 Daire Arası: 150 TL
  • 4 ve 5 Daire Arası: 200 TL
  • 6 ve 10 Daire Arası: 350 TL
  • 10 ve 20 Daire Arası 500 TL
  • 20 ve 30 Daire Arası: 650 TL

Fiyatlara KDV dahildir.

Diğer böcek ilaçlama ve haşere kontrol uygulamaları için yukarıda değindiğimiz sebeplerden ötürü ilk keşif ve analizden sonra fiyatlandırma verilir. Bu keşiflerden sonra ortaya konan fiyatlandırmada da önemli olan ilk koşullar haşrenin cinsi, mekanın açık veya kapalı alan olması, kapalı ise ne kadar metrekare bir alandan söz edildiği uygulamayı bağlı olarak ta fiyatlandırmayı etkileyecektir.

Fümigasyon Fiyatları

Fumigasyon fiyatlandırması da ilk keşife bağlı olarak fiyat verilen bir diğer hizmetimizdir. Fiyatlandırma fumigasyon yapılacak ortamın metreküp hacmine veya fumigasyon yapilacak olan ürünün tonacına bağlı olarak hesaplanır.

Dezenfeksiyon Fiyatları

Dezenfeksiyon uygulamalarının ilk ihtiyaç duyulduğu alan zirai ve gıda işletmeleridir. Özellikle büyükbaş hayvancılık işletmesinde, tavukçuluk işletmelerinde, seralarda dezenfeksiyon uygulamaları yapılır. Bunun yanısıra okul ve hastanelerde dezenfeksiyon uygulamaları yapılan diğer önemli sahalardır.

Dezenfeksiyon fiyatlandırmasında da uygulamanın yapılacağı sektör ve saha da ilk belirleyici unsurdur. Her sektörde saha da ortaya çıkan virüs, bakteri çeşidi farklı olduğundan dezenfeksiyon uygulamasının hedefi ve stratejisi de farklı olur. Farklı virüs, bakteriler ve diğer patojen mikroorganizmalar için kullanılan zehir ve sınırlandırıcılar dezenfeksiyon uygulamasının fiyatlarını etkileyecektir. Dezenfeksiyon uygulamalarında bu yüzden ilk keşif ilaçlama uygulamalarındaki ilk keşiften de önemli bir rol oynar. İlk keşiften sonra uygulamanın yapılacağı alana göre de fiyatlandırma kesinleştirilir.

İster böcek ilaçlama, ister fumigasyon veya dezenfeksiyon olsun tüm uygulamalar sertifikalı ve deneyimli uzman İYON böcek ilaçlama ve çevre sağlığı personeli tarafından yapılmaktadır. İYON ilaçlama TSE Hizmet Yeterlilik, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 10002 Müşteri Yönetimi Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine ve Sağlık Bakanlığı ve Valilik Tarafından Fumigasyon ve Dezenfeksiyon yetki belgelerine sahiptir. Uygulamalar için fiyat alırken öncelikle fiyat değerlendirmenizi bu belgelere sahip kurum ve firmalar için yapmanızı tavsiye ediyoruz. Kullanılan maddelerin insan sağlığına herhangi bir etkisinin olmadığından, uygulamaların yetkili kişi ve uzmanlar tarafından yapıldığından emin olmanız sizin, ailenizin ve çevreniz için ilk şarttır. İlaçlama, fumigasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları çok ciddi ve yanlış uygulandığından sonuçları malesef insan hayatını dahi riske atacak uygulamalardır. Yasal olarak ta uzman kişi ve kurumların bu uygulamaları yapması yasak ve ağır cezalara tabidir. Fiyatlandırma alırken uygulamayı yapacak ilaçlama firmalarının Sağlık Bakanlığınca onaylı yetki belgelerine sahip olduğundan ve ISO standartlarında hizmet verdiğinden emin olun. İnsan ve çevre sağlığının her türlü fiyatın üzerinde olduğunu unutmayın.