Bitler

Bitler

Böceklerin Phthiraptera takımına ait bitler yaklaşık 5000 farklı çeşidi olan kanatsız böceklerdir. Bitler bir çok canlının üzerinde yaşayan parazit hayvanlardır. Tek delikliler, yarasalar, pangolinler, memeli deniz ve kara hayvanları her türden kuş üzerinde bulunabilir ve yaşayabilirler. Bitler pek çok hastalığın taşıyıcısıdır. Bunlardan en tehlikelisi tifüs hastalığıdır. Çiğneyici bit türleri konakçılarının kıl ve tüylerinde yaşarlar. Deriden düşen artıklar ile beslenirler. Emici tür bitler ise deriyi delerek konakçılarının kanını emerler. Bunun yanında deriden gelen diğer salgılar ile beslenirler. İstisnalar olabildiği halde ömürlerini tek konakçıda geçiren bitler sirke veya (halk dilinde yavşak) olarak bilinen bir yumurtalarını tüy ve kıllara yapıştırarak yaşam döngüsüne devam ederler. Bit yumurtalarının içindeki nimfler yetişkin boya ulaşmadan önde üç defa tüy değiştirler. Yumurtadan çıkış ile yetişkin olma yaklaşık dört hafta sürer. İnsanlar açısından ise üç tip bit rahatsızlık ve hastalık taşır. Bunlar baş bitleri, vücut bitleri ve kasık bitleridir. Vücut biti bilinen tüm böcekler içinde en küçük genoma sahip olduğundan pek çok araştırmaya da konu olmuştur. İnsan-Bit ilişkisi insanlık tarihi kadar eski bir ilişkidir. Bilimsel ve tarihsel çok araştırmaya konu olmuşlardır.

Pediküloz, insan baş ve vücut biti Pediculus humanus'un istilasıdır. Baş biti (P. h. Capitis) ve vücut biti (P. h. Humanus) olmak üzere iki alt tür vardır. Bilinen tek konakları insanlar olan ektoparazitlerdir. Son moleküler veriler, iki alt türün aynı türün ekotipleri olduğunu ve iki popülasyon arasındaki evrimin sürekli olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Baş bitinin yaşam döngüsünün üç aşaması vardır: yumurta, nimf ve yetişkin. Yumurtalar: Sirkeler baş biti yumurtasıdır. Görmek zordur ve genellikle kepek veya saç spreyi damlacıkları ile karıştırılırlar. Sirkeler yetişkin dişi tarafından bırakılır ve kafa derisine en yakın saç şaftının tabanına yapışır. Baş ve Vücut Bitleri 1 numara. Bunlar 0,8…