Böcek Takımları

Böcek Takımları

Dünya üzerinde 5 ile 100 milyon arasında tür yaşadığı tahmin edilmektedir. Ancak bilimsel olarak, bu türlerden sadece 1,7 milyonu tanımlanmış ve türlere göre adlandırılmıştır. Kuşlar, memeliler, sürüngenler, kurbağalar ve benzeri birçok tür, günümüzde de tanımlanmaya devam etmektedir. Yakın zamanda Hindistan'da yeni bir primat türü olan "Arunaçal makak" keşfedildi. Ayrıca bilinen kurbağa türlerinin sayısı son 50 yılda 4000'den 5400'e çıkmıştır. Bilinmeyen türlerin çoğu böcekler gibi mikroorganizmalardır. Böcekler inanılmaz derecede çeşitlidir ve tanımlanmış 750.000 türle dünyadaki en kalabalık grubu oluştururlar. Ancak tahmini tür sayısı en az 1,5 milyondur. Her şeyden önce, ormanların ve yaşam alanlarının tahribatı, türlerin tespit edilemeden yok olmasına neden oluyor. Bu nedenle biyoçeşitlilik araştırmaları ve çalışmaları türlerin korunması için son derece önemlidir.

Anthicidae karınca böceklerini andıran böcek ailesidir. Bazen karınca benzeri çiçek böcekleri veya karınca benzeri böcekler olarak ta adlandırılırlar. Aile, yaklaşık 100 cins içinde 3.500'den fazla türden oluşur. Anthelephila cinsinin üyeleri, yüzeysel görünümde karıncaya benzerler. Anthicidae hızlı koşan, küçük ile orta boy böceklerden oluşan kozmopolit bir ailedir. Ailede 8 alt aile, 102 yeni cins ve yaklaşık 3500 yeni tür bulunmaktadır. Anthcidae'nin farklı ekosistemlerdeki rolü tam olarak incelenmemiştir. Yağmur ormanlarından yüksek dağlara ve kar çizgisine kadar çok farklı habitatlarda yaşarlar ve genellikle çok sayıda birey tarafından temsil edilirler. Anthicidae tropikal Afrika'nın bazı yarı kurak bölgelerinde veya Asya'nın tropikal yağmur ormanı ekosistemlerinde, biyokütlelerine…
Apocrita, Hymenoptera takımındaki böceklerin bir alt dizisidir. Yaban arıları ve arılar ile karıncaları içerir ve birçok aileden oluşur. En gelişmiş hymenopteranları içerir ve gerçek karnın ilk iki segmenti arasında oluşan, dar "bel" (yaprak sapı) ile Symphyta'dan ayrılır; ilk abdominal segment toraksa kaynaşmıştır ve propodeum olarak adlandırılır. Bu nedenle, bir apokritanın bedenini teknik anlamda tartışırken, sırasıyla "toraks" ve "karın" yerine mezozoma ve metasomaya atıfta bulunmak genel bir uygulamadır. Büzülmüş bir belin evrimi, atadan kalma apokritanın parazitoid yaşam tarzı için önemli bir uyarlamaydı ve bu dişinin ovipositorunun daha fazla manevra kabiliyetine sahip olmasını sağladı. Ovipositor ya serbestçe uzar ya da geri çekilir,…
Böcek türlerinin toplam sayısına veya belirli sıralar dahilinde olanlara ilişkin tahminler genellikle önemli ölçüde değişir. Küresel olarak, bu tahminlerin ortalamaları, şu anda bulunan ve tanımlanan yaklaşık 1 milyon böcek türü ile birlikte toplamda yaklaşık 1,5 milyon ila 5,5 milyon böcek türü olduğunu göstermektedir. Her yıl tüm organizmalardan yalnızca yaklaşık 20.000 yeni tür tanımlandığı için, tür tanımlarının oranı büyük ölçüde artmadıkça çoğu böcek türü tanımlanmadan kalabilir. 24 böcek takımından dördü, açıklanan türlerin sayısı bakımından baskındır. Bunlar Coleoptera, Diptera, Hymenoptera veya Lepidoptera'ya aittir. Bu böcek takımlarına ait tespit edilen en az 670.000 tür böcek türü vardır. 2017 yılı itibarıyla, önceki 500 yıl…
Insecta taksonu ile böcek terimi arasında aslında fark vardır. Türkçede insecta sınıfına da böcek dendiği için sınıflandırmada karışıklık yaşanabilmektedir. Böcek terimi temelde hexapoda sınıfı yani altıbacaklılar için kullanılan bir terimdir. Hexapoda Insecta taksanonun bir alt sınıfı olarak kabul edilir. Bununla insecta ve böcek sınıflarını tanımlamada farklı tanımlamalarda yapılmaktadır. Milyonlarca hayvanın sınıflandırmasında bu tür karışık ve alternatif sınıflandırmaların olması doğaldır. Böcek türü araştırmalarından farklı kaynaklardan yararlanmak araştırma yapan kişiler adına daha doğru bir yöntem olacaktır. Tanımlamalardaki karışıklık dilden dile çevirilerde daha da artmıştır. Bir çok dilde altı bacaklıların tamamı böcek kabul edilir. Buna ilaveten altı bacak sınıfının üst sınıfı olan insecta…
Her bireyin kalıtsal yapısı kendine özgüdür. Fakat bir türü meydana getiren, populasyondaki bireylerin tümüdür. Bu nedenle varyasyondan (bireysel değişikliklerden başlayarak, benzerlik sırasına göre, yukarı kategorilere gidilmelidir. Bu ilişki, sınıflandırmanın sistemi olarak bilinir. Benzerliklerin derecesini ve gerçekçiliğini araştırma, sistematiğin en önemli ve en zor kısmıdır. Bu nedenle böceklerde, tür ayırımı için, en gerçekci yol olarak eşeysel organların karşılaştırılması yöntemi kullanılır. Bunun için, bu karşılaştırmanın ilkeleri iyi bilinmelidir. Olanak bulunduğu zaman en iyi yöntem, populasyon olarak çalışmadır ve fosil formundan başlayarak, tüm yapısal ve ekolojik ilişkiler göz önüne alınmalıdır. En önemli konulardan biri de seçilen özelliğin kalıtsal yapıyı ne ölçüde yansıttığının ve…
Araziden Toplanmaları: Hemen hemen akla gelebilecek tüm yaşam ortamlarını işgal etmiş olan böcekleri toplamak öncelikle bilgi ister. Çünkü her türün yaşadığı bir ortam vardır ve bunun bilinmesi de uzmanlık gerektirir. Çoğunlukla belirli bir grup böceğin toplanılması için arazi çalışması yapılır; fakat birlikte yakalanılan diğer gruplar da değerlendirilmek üzere saklanır ya da tanınmak (teşhis edilmek) üzere uzmanlarına gönderilir. Yakalama kural olarak atrap ya da böcek kepçesi denen, saplı, 20-30 cm 2 açıklığı olan bir çembere geçirilmiş tül, naylon ya da bez torba ile yapılır. Duruma göre pens, aspiratör, çeşitli tuzaklar, hatta el kullanılabilir. Toprakta yaşayanlar icin çoğunluk Apterygota türleri için, %…
Çift kuyruklular olarak ta isimlendirilmiştir. Bilimsel ismi Diplura olrak böcek takımıdır. Adını, 11. karın segmentindeki üyelerinin iplik (Campodeidae), kısa bir anten (Projapygi. dae) ya da kerpeten (Japygidae) gibi bir serkusa dönüşmesinden dolayı almıştır. Ağız parçaları içeriye çökmüş (entognatha) böcekler içinde serkus taşıyan yalnız bu takımdır. Boyları 2 mm - 6 cm (Heteroyapyx türlen) arasında değişen; gözsüz, beyaz ya da sarımsı renkli; vücutlarının üzeri değişik sıklıkta tüylü pek nadir olarak pullu; boncuk dizisi şeklinde segmentli antenleri ve ısırıcı ağız parçaları olan: nemli ve gevşek yapılı topraklar içerisinde yaşayan hayvanlardır. Entognatha içerisinde Thysanura'ya da geçiş gösteren en ilkel yapıyı gösterirler. Bu ilkel…
Telson kuyruklular olarak ta isimlendirilen böcek sınıfıdır. Bilimsel isimi Protura’dır. İtalyan SİLVESTRİ 1907 yılında ilk temsilcisini bulmuştur. Boyları 0.2-2 mm; çoğunluk renksiz, sarımsı; dünyanın her tarafına yayılmış, toprakta yaşayan; vücutları boyuna uzamış birbirine benzer segmentlerden oluşmuş; antenleri olmayan bunun yerine birinci bacak çiftini anten gibi kullanan; böylece ancak iki çift bacağıyla yürüyen, gözsüz, derileri ince ve pulsuz; serkusları olmayan hayvanlardır. Abdomen segmantlerinde sinir sisteminin çok az yoğunlaşma (bir araya gelme) göstermesi ve ön bacakta tibiotarsal eklemin olması bunların Collembola'dan daha ilkel olduğunu gösterir. Trake sistemi küçük formlarında (Acerentomidae) körelmiş, buna karşın diğerlerinde örneğin Eosentomidae'de gelişmiştir. Bu sonuncularda göğüste (meso- ve…
Blister böceği (Meloidae familyası), tahriş edici bir madde salgılayan yaklaşık 2500 böcek türünden (Coleoptera böcek takımı) herhangi biridir. Cantharidin çoğunlukla toplanır, Mylabris ve Avrupa türleri Lytta vesicatoria, yaygın olarak İspanyol sineği olarak adlandırılır. Cantharidin, siğilleri gidermek için tıbbi olarak topikal bir cilt tahriş edici olarak kullanılır. Geçmişte, kabarcıklara neden olmak birçok rahatsızlık için ortak bir çare iken, bu amaç için kantaridin yaygın olarak kullanılıyordu. Aynı zamanda sözde aşk iksirlerinin de önemli bir bileşeniydi. Kabarcıklı böcekler insanlara hem yararlı hem de zararlıdır. Blister böceklerinin dünya çapında yaklaşık 7500 türü bilinmektedir. Birçoğu dikkat çekicidir ve bazıları aposematik olarak renklendirilmiştir ve potansiyel yırtıcılar…
Kabarcıklı böcekler (Blister Beetle), Meloidae ailesine dahil, tahriş edici bir madde salgılayan yaklaşık 2.500 böcek türünden herhangi birine verilen (Coleoptera) genel bir isimdir. Esas olarak Mylabris ve yaygın olarak İspanyol sineği olarak adlandırılan Avrupa türü Lytta vesicatoria'dan toplanan kantharidin (cantharidin) kaynağıdır. Kantharidin, siğilleri gidermek için tıbbi olarak topikal bir cilt tahriş edici olarak kullanılmıştır. Geçmişte, kabarcıklara neden olmak birçok rahatsızlık için ortak bir çare olarak bu amaç için kantaridin yaygın olarak kullanılıyordu. Aynı zamanda sözde aşk iksirlerinin de önemli bir bileşeniydi. Kabarcıklı böcekler insanlara hem yararlı hem de zararlıdır. Larvalar çekirge yumurtası yerler ve fakat sayıları bolsa yetişkinler mahsulü de…
Bu takımın bilimsel ismi Pterygota (Metabola)’dır. Thysanura'da bulunan paranotanın, mezonotum ve metanotumdakilerinin gelişmesiyle birincil olarak kanatlar oluşmuş ve bu yapıyla özellik kazanmışlardır. Palaeodictyoptera'da (soyu tükenmiş hamam böceği atası) mezo-ve metatoraksta hareketli kanat olmakla birlikte, protoraksta ve abdomende de kanat şeklinde yapılar vardır. Kanat damarlarının sıralanışına bakılırsa bunlar aynı kökenden gelmiştir. Kanatlı böceklerin ilk fosillerine Orta Karbon'da ve zengin tür çeşidiyle de Üst Karbon'da rastlamaktayız. İkel gruplarında kanat vücut üzerine yatırılamaz. Ağız üyeleri baş kapsülüne serbest olarak bağlanmış; trake sistemi enine boyuna kollarla birbirine bağlanmıştır. Kural olarak gögüste 2, abdomende 8 stigma bulunur. Malpiki bezleri ve salgısını dışarıya akıtan labiyal bezler…
Apterygota (Ametabola) olarak isimlendirilirler. Köken olarak homojen olmadıkları kabul edilen bu altsınıfın üyelerinden Campodea, yapı bakımından Symphyla (kırkayaklardan)'ya, Ectognatha'ya ait olanlar ise (Thysanura) kanatlı böceklere yakınlık gösterirler. En ilkel böcek gruplarını içeren bu altsınıfın üyeleri vücut bakımından, baş, göğüs ve karın olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Kural olarak bir çift antenleri olan (Protura'da anten yoktur); gerçek petek gözleri nadiren bulunan (Machilidae ve Lepismatidae'de), bazı gruplarda nokta gözleri de bulunan, ağız parçaları mandibul, maksilla ve hipofarinksten oluşmuş hayvanlardır. Üç segmentli göğsün her segmentinde bir çift bacak bulunur. Kanatlar ilkin olarak da (embriyonik gelişme sırasında da) bulunmaz. Abdomen ilkel fosil böceklerde olduğu…
Apterygota adı bazen küçük, çevik böceklerden oluşan bir alt sınıfa verilen isimdir. Günümüzde ve evrimsel tarihlerinde kanat eksiklikleri ile diğer böceklerden ayrılır; Silverfish, firebrat ve sıçrayan kılkuyrukları dikkate değer örneklerdir. Fosil kayıtlarında bilinen ilk oluşumları, 417-354 milyon yıl önceki Devoniyen dönemindedir. Nimfler (daha genç evreler) çok az metamorfoz geçirirler ya da hiç metamorfoz yaşamazlar. Bu nedenle yetişkin örneklere benzerler. Derileri incedir ve bu yarı şeffaf görünmelerine neden olur. Şu anda hiçbir tür koruma riski altında listelenmemiştir. Apterygota terimi, iki ayrı kanatsız böcek sınıfını ifade eder: Archeognatha, zıplayan kıl kuyrukları, Zygentoma ise gümüş balığı ve ateş kuyruklarını içerir. Zygentoma, kanatlı böceklerle…
Bilimsel ismi Thysanura’dır. Oligosen'den beri yaşayan bu hayvanlar, Ectognatha'nın en ilkel grubunu oluşturur. Birçok araştırıcı tarafından mandibulun bir ya da iki eklem çıkıntısıyla başa oturmasına göre Archaeognatha ve Zygentoma diye iki gruba, alt takıma (bazen takıma) ayrılır. Bu sonuncular bazı özelliklerinden dolayı kanatlı böceklere yakındırlar. Birçoğu vücutlarında taşıdıkları pulcuklardan dolayı (elle temasta dökülürler) gümüşümsü renkte görünürler. Pullar arasında tüyler de görülebilir. Bu tüyler düşmanlarına karşı yöneltilebilir. Abdomenlerinin son kısmında üç tane tüylü uzantının olması bu takıma bu adın verilmesini sağlamıştır. Yanlarda bulunanı serkuslar, ortada bulunanı daha uzun yapılı olanı ise epiproktur (11. segmentin sırt plakası). İki alt takıma bağlı 700…
Sıçrar kuyruklular olarak ta isimlendirilir. Bilimsel olarak Collembola, Podura olarak isimlendirilmiştir. Yunanca karnı tüplü anlamına gelen bu takımın boyları 0.259 mm. (Tetradontophora), genelikle 1-2 mm. olan, saksılardaki topraklarda ve bazı birikinti suların yüzeyinde dahi görülebilen hayvanlardır. Kutupların içlerine kadar yayılmışlardır. Daha çok % 100'lük nemli topraklarda ve özellikle orman topraklarının içinde büyük sayılarda yaşarlar (100.000 birey/m²). Derinlere gittikçe sayıları azalır (2 m.'de dahi vardır). Birçok türü kozmopolit olmuştur. Termit ve karınca yuvalarında da bulunurlar. Podura aquatica ve Smint-hurides aquaticus suların üzerinde yaşar. Isotoma saltans (=Desoria glacialis) = Buzul Piresi, buzul kenarlarında (+3°C), Anurida martima geçici su birikintilerinde yaşar. Toprak biyolojisinde…
Protura, Hexapoda'nın en ilkel düzeni olarak kabul edilir. Altı bacağa ve üç parçadan oluşan bir gövdeye sahip olmalarına rağmen, birçok eklembacaklının özelliklerinden pek çoğundan yoksundurlar. Çoğu tür oldukça küçüktür (0,5-2,0 mm) ve pigmentsizdir. Her zaman yaprak döken ağaçların olduğu ormanlarda, yapraklar ve humus altında, nemli yerlerde bulunurlar. Yetişkinler ve ön yetişkinler, ayrışmış organik materyalle beslenirler. Protura takımına ait türlerin gözleri ve antenleri yoktur. Ön ayak çifti normalde vücudun önünde bulunur ve bir duyu organı görevi görür. Yumurtadan yeni çıkmış hayvanlarda 9 karın bölümü bulunur. Her zaman deri değiştirirler ve her deri dökümünde, sonunda 12 karın segmenti olana kadar karın segmentinin…
Phymatinae alt familyasındaki böceklere, üstün kamuflajlarına dayanarak, av için beklemede yatma alışkanlıklarından dolayı genellikle pusu böcekleri denir. Yırtıcı ön ayaklarla donanmış pusu böcekleri, rutin olarak kendi boyutlarının 10 katı ya da daha fazla av yakalayabilir. Bu böcekler suikastçı böcekler içinde bir alt grup oluştururlar. Etimoloji Phymatinae adı, muhtemelen genişlemiş karın ve femora sebebiyle "şişmiş" anlamına gelen Yunanca phymatadan türemiştir. Tanımlama Genişletilmiş yırtıcı ön ayakları olan bu yırtıcı böceklerin, antenleri çarpık ve karnın arka yarısı geniştir (kanatlardan çok daha geniş). Antenler 4 bölümlü, gaga ve tarsi 3 bölümlüdür. Genellikle bitkilerde, özellikle çiçeklerde avlanırlar. Diğer alt ailelerde, antenler çukurlu değildir ve ön…
Notonectidae kozmopolit bir sucul böcek ailesidir ve hemiptera sırasına göre, ters yüzdükleri için genellikle yüzücü olarak adlandırılırlar. Sırt üstü yüzenlerin hepsi yırtıcı hayvanlardır ve boyutları tipik olarak 0,5 ile 1,5 cm (0,2-0,6 inç) arasında değişir. Bu böcekler görünüş olarak Corixidae'ye (su kayıkçıları) benzerler, ancak su kayıkçılarından dorsal-ventral renklenmelerindeki, ön ayaklarındaki ve yırtıcı davranışlarındaki farklılıklarla ayrılabilirler. Notonectidae’lerin sırtları dışbükeydir ve çapraz çizgiler olmadan açık renklidir. Ön tarsileri kepçe şeklinde değildir ve arka bacakları yüzmek için saçaklıdır. Sırt üstü yüzenler (Notonectidae) iki alt ailede yaklaşık olarak 350 tür vardır. Bunlar, 7 cinse sahip Notonectinae ve 4 cinse sahip Anisopinae’dir. Eski alt ailedeki…
Symphypleona düzeni, böceklerle ilgili küçük altı uçlu bahar kuyruklarından oluşan üç ana gruptan biridir. Yay kuyruklarının hala bir böcek sırası olduğuna inanıldığında, Symphypleona bir alt sınır olarak sıralandı. Vücut şekliyle diğer bahar kuyruğu gruplarından en iyi şekilde ayırt edilebilirler. Alt takıma ait bu türün vücudu yuvarlak bir torba gibi, segmentleri belirsizdir. Baş hipognat; anten başın üzerinden çıkar. Furkula her zaman vardır; göğüs 3 segmentten, abdomen ise 4 segmentten oluşmuştur Familya - Sminthuridae = Esas Yaykuyruklular : Bu türün erkeklerinin çoğunun anteni yakalama, özellikle kavuşma sırasında dişiyi antenlerinden yakalama görevi yapar. Dördüncü anten segmenti 3 sünden uzundur. Sıçrama organları büyüktür. Stigmalar…
Thysanura takımına ait türler çok hızlı hareket eder ve gün boyunca taş veya yaprak altında kalırlar. Geceleri yiyecek aramak için aktif hale gelirler. Bazı türler kuraklığa dayanıklıdır ve bodrum katları ve çatı katları gibi ev ortamlarına oldukça iyi uyum sağlamıştır. Thysanura türleri algler, likenler veya sebzelerle beslenir. Thysanura takımının türleri üç yıl, bazen 7-8 yıl yaşar. Yetişkinliğe ulaştıklarında bile genellikle tüy dökmeye devam ederler. Thysanura'nın ilginç bir çiftleşme ritüeli var. Erkek bireyler ipeksi bir yapı örerler. Bu ipeksi yapının altına sperm paketlerini (spermatoforları) yerleştirirler. İkna olmuş bir dişi daha sonra ipeksi yapının altından geçer. Dişi cerci ipek pakete dokunduğunda genital…
Bilimsel adı: Chrysopidae. Bu yaygın grupta yaklaşık 85 cins ve (kaynaklar arasında farklılık gösterir) 1300-2000 tür vardır. Kuzey Amerika ve Avrupa'da çok yaygındır. Pek çok insan için, en tanıdık özelliği olduklarından, genellikle basitçe "zar kanatlıları" olarak adlandırılırlar. Açıklama ve Ekoloji Yeşil zar kanatlar, kanat açıklığı 6 ile 65 mm arasında olan hassas böceklerdir, ancak en büyük biçimleri tropikaldir. Bunlar geniş bir kostal alan ile karakterize edilir. Kanat içindeki damar düzeni enine damarlar içerir. Organları genellikle yeşilimsi-kahverengi olan zar kanatların, yeşil parlak ve bileşik gözleri barizdir. Kanatları genellikle yarı saydamdır ve hafif yanardönerdir; bazılarının yeşil kanat damarları veya bulutlu kahverengimsi kanat…

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması