Diğer Böcekler

Diğer Böcekler

Homoptera takımından, 2-5 cm uzunluğunda, iki çift zarsı kanadı, çıkıntılı petekgözleri, ayrıca üç basit gözü olan böceklerin ortak adı. Türlerin çoğu Cicadidae familyasındandır; Tettigaretidae familyası ise yalnızca Avustralya'nın güneyinde ve Tasmanya'da bulunan iki türü içerir. Erkek ağustosböceği karnının alt bölümündeki zarları titreştirerek tiz bir ses çıkarır. Çoğu türlerde bu ses ritmik bir tıkırtı ya da vızıldama biçimindedir; yalnızca birkaç türü çan ya da arp sesini andıran müzikal bir ses çıkarır . Genellikle odunsu dokuların içine bıraktıkları yumurtalardan yeni çıkan larvalar, toprakta galeriler açarak çok yıllık bitkilerin kökünden özsu emerler. Erginlik evresine ulaşmaları için geçen uzun yıllar boyunca larvalar genellikle beş…
Vücutları silindirik ya da yassı; abdomenlerindeki en azından 6 segmenti belirgin, son iki abdominal segmenti çok küçüktür; baş prognat (Poduridae hipognat) antenler başın önünde; furkula yoktur. Türlerin 3/4'ü bu alttakıma aittir. Üst familya: Poduroidea: Protoraks üsten bakıldığında görülür, üzeri kısa tüylerle örtülüdür. Kutikulaları pürtüklü ve tüberküllü; antenleri kısa, 4 segmentlidir. Familya - Poduridae = Karpireleri: Yunanca yaylıayak anlamına gelen bu familyanın üyeleri, karıntüpünün sonuna ve ikinci çift bacağın kaidesine kadar uzanan furkulaya sahiptir. Palearktik'te durgun sularda ve suların kıyılarında yaşayan bu familyaya ait tek bir tür olan Podura aquatica, ülkemizde de bulunur. Familya - Hypogastruridae : Çoğunluk gözleri mevcut; abdomenin…
Dung chafer ya da tumblebug olarak da adlandırılan gübre böceği, (Scarabaeinae alt ailesi), Scooperlike başı ve kürek şeklindeki antenlerini kullanarak bir top gübre oluşturan, scarabaeidae familyasından herhangi bir grup böceğidir. Bazı türlerde gübre topu bir elma kadar büyük olabilir. Yaz başlarında gübre böceği, kendini ve gübre topunu gömer ve üzerine beslenir. Yaz sezonun ilerleyen zamanlarında ise dişi, yumurta ve larvaların daha sonra besleneceği gübre toplarına birikir. Gübre böcekleri genellikle karnın ucunu açığa çıkaran kısa kanat kapakları (elytra) ile yuvarlak bir şekle sahiptir. Boyutları 5 ile 30 mm (0.2 ile yaklaşık 1.2 inç) arasında değişir ve bazıları metalik bir parlaklığa sahip…
Gergedan böceği yerel olarak yaygın olsa da, yaşam tarihi hakkında çok fazla şey bilinmemektedir. Bu tür ağırlıkta ormanlarda yaşar ve muhtemelen toprak humusu ile beslenmektedir. Ahşap üzerinde yaşayan gergedan böceklerinin larvalarını çürümüş ahşap kütüklerinde görmek de mümkündür. Gergedan böceğinin vücudunun alt bölümünde ve bacaklarında uzun kızıl kıllar vardır. Gergedan böceğinin dişilerinde boynuz yoktur. Erkeklerin boynuzları büyüktür. Erkekler bu nboynuzları dişileri taşımak için ya da tehlikeli durumlarda savaşmak için kullanırlar. Erkekler bu davranışları gerçekleştirdiklerinde gizemli bir ses çıkarırlar. Erkeklerin bu sesleri çıkarmasının nedeni henüz bilinmemektedir. Bilimsel adı: Oryctes nasicornis Boyut: Gergedan böceği 20 ile 40 mm (0.79-1.57 inç) uzunluğa ulaşmaktadır. Bu…
Goliath böceği nasıl görünür? Farklı türlerine göre görünümleri değişir. Goliathus cacicus, turuncu veya sarı renklidir. Goliathus albosignatus, ince, siyah beyaz iskelet hatları vardır. Goliathus regius, vücudun her iki tarafında siyah ince bant ve siyah beyaz iskelet hatları vardır. Goliathus orientalis, sırtlarında siyah karalamalar bulunan beyaz cisimler ile ayrışır. Goliathus goliatus, Kırmızı sırt hatlarına sahiptir. Bununla birlikte, bu yüzeysel farklılıkların yanı sıra, çoğu Goliath böceği birbirine benzer. Pençelerle biten üç bacak setine sahip büyük ve güçlü bedenleri vardır. Uçan kanatları, koruyucu bir bariyer görevi gören daha sert ve güçlendirilmiş bir kanat setinin altına sıkışmıştır. Erkeklerin kafalarında diğer erkeklerle savaşmak için kullandıkları…
Heliconius kelebekleri, yeni dünyadan çok çeşitli kanat desenleri gösteren tropikal bir türdür. Evrimsel biyologlar bu kelebekleri 150 yılı aşkın bir süreden beri araştırıyorlar, bu sayede günümüzde heliconius kelebeklerinin ekolojileri, sistematiği ve evrimi hakkında çok şey biliniyor. Heliconius kelebekler, uzun kanatlarına ya da Passion Vine kelebeklerine referans olarak, genellikle longwings olarak bilinirler. Çünkü tırtıllar sadece Passion Vine bitkileri ile beslenir. Heliconius kelebeklerin yetişkinleri nispeten yaygındır. Yetişkinler daha büyüktür ve yavaş uçarlar. Parlak renkli kanatlarında, siyah zemin üzerine kırmızı, sarı, turuncu ya da mavi renkte sıçramalar vardır. Bu kelebekler güneşli alanlarda ya da tropikal ormanların sınırları boyunca uçtukları için son derece göze…
Kelebek, Lepidopterans, Antarktika hariç her kıtada yaşar. Tropik bölgelerde çok daha fazla sayıda çeşitlilik göstermelerine rağmen, bazı türler polar bitki örtüsünün sınırlarında hayatta kalırlar. Hızlı gelişen türler, gelişimlerini 3 hafta gibi kısa bir sürede tamamlayabilirken, yavaş olanların gelişimleri 2 hatta 3 yıl sürebilir. Gündüz uçma alışkanlıkları ve parlak renkleri nedeniyle kelebekler, genellikle gece uçan ve donuk renkli güvelerden çok daha tanıdıktır, ancak güveler çok daha çeşitli ve bol miktarda bulunur. Birkaç güve hariç, tüm yetişkin lepidopteranslarda iki çift kanat bulunur. Lepidoptera adı, "pullu kanatlı" anlamına gelen Yunanca'dan gelmektedir ve mikroskobik toz benzeri karakteristik kaplamaya atıfta bulunmaktadır. • Bilimsel adı: Lepidopter•…
Taş güzelleri ve gri balıkçıllar Kılkuyrukluların alt takımına ait türlerdir. Archaeognatha = Microcoryphıa = Taş Güzelleri Gözleri büyük, birbirine yakın ve başın ön tarafında; maksillar palpus 7 segmentli; 2. ve 3. bacakların koksaları styluslu, toraksın yan çıkıntıları aşağıya yöneliktir. Vücutları iğne şeklinde; 9. abdominal segmentlerindeki stylus yardımı ile sıçrayabilirler. Özelliklerinin çoğu ilkeldir. Ancak mezo-ve matatoraksta stylus taşırlar. Mandibulları Progoneata, Chilopada ve Entognatha'daki gibi tek eklem çıkıntılıdır. Amniyon boşluğu hâlâ oluşmamıştır. Çoğunluk taşlık yerlerde yaşarlar. Buzul civarında ve deniz kenarında da bulunabilirler. Familya - Machilidae : Vücudun üst tarafı kuvvetlice kubbeleşmiş bileşik göz ve alıngözü vardır. Serkusları ve terminal iplik uzun…
Titan Böceği (Titanus giganteus), adından da anlaşılacağı gibi, titanus giganteus böcek dünyasının bir devidir. Yetişkinler 16,7 cm uzunluğa kadar büyüyebilir. Amazon yağmur ormanı birçok büyük böceğe ev sahipliği yapar, ancak bunların hiçbiri Titanus giganteus ile karşılaştırılamaz. Titan böceği, Amazon yağmur ormanlarında bilinen en büyük böcek ve dünyadaki en büyük böcek türlerinden biridir. Genellikle Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya, Guianas ve kuzey orta Brezilya'nın yağmur ormanlarında yaşarlar. Yetişkin titan böcekleri 6,6 inç uzunluğa kadar büyüyebilirler. Bu devasa böceğin bir kalemi kolayca ikiye bölebilecek kadar güçlü alt çeneleri vardır. Neyse ki, bu korkunç görünümlü böcekler insanlar için oldukça zararsızdır. Keskin dikenlerini ve güçlü…