İYON Böcek İlaçlama, Dezenfeksiyon, Fumigasyon, Pest Kontrol ve Çevre Sağlığı Hizmetleri

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol ve Virüs Dezenfeksiyon Firması için toplam müşteri kalitesi ve çevre sağlığı bilinci ile hareket eder. Kısa vadede soruna odaklı çözüm sunmanın yanında uzun vadede çevreye zararlı hiçbir uygulama yapılmaz. Zararlı mikroorganizmalar, haşere ve böcek kontrolü yaparken sadece hedefe odaklı plan uygulanır. Uygulamaların hiçbirinde insan başta olmak üzere evcil hayvanlar, yabani hayat zarar görmez. Zarar verecek kimyasalların kullanımı olduğu durumda da gerekli tedbirler prosedürlere göre alınarak hareket edilir.
Hizmetlerimizi Yakından Görün
Dezenfeksiyon veya daha yaygın adı ile dezenfekte, dezenfekstanların kullanımı ile yapılan mikroorganizmaları tamamen öldürme veya dezenfeksiyonun yapıldığı ortam içinde sayılarını hastalık yapmayacak düzeye indirmek için yapılan uygulamalardır. Dezenfeskiyon uygulamaları dezenfektan olarak adlandırılan kimyasal bileşenler ile yapılır. Dezenfektan adıyla bilinen kimyasal bileşen, virüs, bakteri ve enfeksiyon kaynaklı hastalıklara karşı patojen mikroorganizmaların yok edilmesi veya üremesinin durdurulması amacıyla kullanılır.
Dezenfekte Uygulamalarımız
Fümigasyon, kapalı bir alanın içindeki haşereleri boğmak veya zehirlemek için gazlı böcek ilacı veya fumigantlarla bir alanı tamamen dolduran bir haşere kontrol yöntemidir. Binalardaki (yapısal fümigasyon), toprak, tahıl ve zirai ürünlerdeki zararlıları kontrol etmek için kullanılır. Ayrıca egzotik organizmaların transferini önlemek için ithal veya ihraç edilecek ürünlerin işlenmesi sırasında da kullanılmaktadır. Bu yöntem aynı zamanda yapının kendisini de etkiler. Ahşap üreticileri adına da kullanılmaktadır. Kuru odun termitleri gibi fiziksel yapıya zarar veren haşereleri ve zararlı böcekleri engeller ve etkiler.
Fumigasyon Uygulamalarımız
Her aşamadaki uygulamalar da kullanılan virüs dezenfektanı ve ilaçları hakkında alan yetkilileri ve yöneticilerine bilgi verilmekte ve gereken raporlar hazırlanmaktadır. Özellikle turizm sezonunda işletmelerini açmak isteyen turizm, otel ve restoran sahiplerinin alması gereken Korona Sertifikası için tüm gerekli raporların hazırlanması ve bu sertifikadaki koşullar hakkında danışmanlık hizmeti de İYON tarafından sunulan hizmetlerin arasındadır.
Danışmanlık Hizmetlerimizi Görün