Böcek İlacı

Böcek ilacı, böcek öldürmek için kullanılan zehirli bir maddedir. Bu tür maddeler öncelikle, kültür bitkilerini istila eden zararlıları kontrol etmek ya da belirli alanlarda hastalık taşıyan böcekleri ortadan kaldırmak için kullanılır. Böcek öldürücüler kimyalarına, toksikolojik etkilerine ya da penetrasyon şekillerine göre çeşitli yollardan biriyle sınıflandırılabilirler. Alım (mide zehirleri), soluma (fumigantlar) ya da vücut örtüsünün nüfuzu üzerine etkili olup olmadıklarına göre sınıflandırılırlar (temas zehirleri). Bununla birlikte, çoğu sentetik böcek öldürücüler bu üç yolun tümüne nüfuz eder ve bu nedenle, temel kimyaları ile birbirlerinden daha iyi ayırt edilirler. Sentetiklerin yanı sıra, bazı bitkilerde doğal olarak bulunan organik bileşikler, bazı inorganik bileşikler gibi faydalı böcek öldürücüler; gibi bazılarına organik tarım uygulamalarında izin verilir. Böcek ilaçları genellikle böcek üzerine püskürtülür ya da bitkiler ve diğer yüzeyler üzerine serpilir.  

Penetrasyon Modları

Mide zehirleri yalnızca ağızdan alındığında toksiktir ve en çok tırtıl, böcek ve çekirge gibi ağız böceklere karşı faydalıdır. Baş karın zehirleri  içinde arsenikler-eg, bakır asetoarsenit, kurşun arsenat, kalsiyum arsenat ve fluor bileşikleri, bunların arasında sodyum florür ve cryolite bulunur. Bu ilaçlar, hedef böceklerin yediği bitkilerin yaprak ve gövdelerine sprey ya da toz halinde uygulanırlar. Son yıllarda mide zehirleri, yavaş yavaş insan ve diğer memeliler için daha az tehlikeli olan sentetik böcek ilacı ile değiştirilmiştir.

Temas zehirleri haşerenin derisine nüfuz eden bir zehir çeşididir. Bunlar bitkinin yüzeyini delip, suları emen eklem bitleri gibi eklem bacaklılarına karşı kullanılır. Kontakt insektisitler iki ana gruba ayrılabilir: doğal olarak oluşan bileşikler ve sentetik organik olanlar. Doğal olarak oluşan temaslı insektisitler: Tütünden geliştirilen nikotini; kasımpatı cinerariaefolium ve tanacetum coccineum çiçeklerinden elde edilen piretrum; derris türleri ve ilgili bitkilerin köklerinden rotenone ve petrolden elde edilen yağlar. Bu bileşikler başlangıçta esas olarak bitki özlerinden elde edilmesine rağmen, bazılarının toksik ajanları (örneğin piretrin) sentezlenmiştir. Doğal böcek öldürücüler genellikle bitkilerde kısa ömürlüdür ve uzun süreli istilalara karşı koruma sağlayamazlar. Piretrum haricinde ki doğal böcek öldürücüler, büyük ölçüde daha yeni sentetik organik böcek öldürücüler ile yer değiştirmiştir.

Fümigantlar, böceğin solunum sistemine, spiraclesinden ya da solunum açıklıklarından giren toksik bileşiklerdir. Bunlar, hidrojen siyanit, naftalin, nikotin ve metil bromür gibi kimyasalları içerir ve esas olarak depolanan ürünlerin böcek zararlılarını öldürmek için ya da fumigasyon stoğunda kullanılır.