Uyuz Nasıl Teşhis Edilir? Nasıl Tedavi Edilir?

Uyuz Hastalığı Uyuz Hastalığı

Uyuz, dünya çapında yaygın olarak görülen kaşıntılı, döküntü benzeri ve bulaşıcı bir ektoparaziter hastalıktır. Sarcoptes scabiei adı verilen mikroskobik bir eklembacaklı bu hastalığa neden olan akar türüdür. Uyuz hastalığının herhangi bir popülasyon kriteri yoktur. her yaş, cinsiyet, coğrafya ve kültürden olan insanı etkileyebilir. Gelişmekte olan tropikal ve subtropikal ülkelerde endemik olan bu paraziter hastalık, büyük kalabalıklar ve sağlıksız ortamlarda salgınlara neden olabilir. Topikal ve oral tedavi seçenekleri sınırlıdır. Permethrin, benzil benzoat, kükürt merhemleri, lindan ve ivermektin ihtiva eden ilaçların çoğu toksik etkileri, bebek, çocuk, hamile kadınlar ve emziren anneler üzerindeki kısıtlamaları nedeniyle tüm risk altındaki gruplarında kullanılamaz. Uyuz tedavi edilmezse piyoderma ve impetigo gibi yan etki enfeksiyonları ortaya çıkmakta ve özellikle çocuk hastalarda hastalığın daha ağır seyretmesinde ve yükünü artırmasına neden olmaktadır. Bu nedenle daha az toksik etkiye sahip ilaç arayışlar doğal bitkilerin kullanılmasına yöneltmiştir.

Uyuz Hastalığının Tarihçesi

Uyuz, tıp tarihinde bir mikroorganizmanın hastalık nedeni olarak tanımlandığı ilk hastalıktır. 1687'de İtalyan doktor Giovan Cosimo Bonomo ve eczacı Diacinto Cestoni, akar ısırıklarını cilt lezyonlarının nedeni olarak görüp kabul ettiler. Uyuz faktörü olan, Sarcoptes scabiei, her yaştan, cinsiyetten, coğrafyadan ve kültürden insanı etkileyebilen, insandan insana cilt veya giysi teması veya çamaşırların beraber yıkanması yoluyla bulaşan eklembacaklı sınıfında yer alan mikroskobik bir akar ve bir ektoparazittir.

Uyuz hastalığının dünyada görülme sıklığı bilimsel literatüre göre %0,2-71 arasında değişmektedir. Sosyoekonomik düzeyi düşük ülkelerde daha sık görülse de bu oranlar arasındaki farkı belirleyen diğer parametreler enfeksiyona neden olan durumlardır. Savaş ve göçmenlik gibi çatışmaların olduğu büyük insan toplulukları, hapishaneler, çocuk evleri, kışlalar ve okullar gibi kurumsal ortamlar, yetersiz beslenme ve kötü hijyen ile birleştiğinde enfeksiyon riski artmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında yalnızca İngiltere, Birleşik Krallık'ta 2 milyondan fazla uyuz hastasının tedavi edildiği tahmin edilmektedir. Sanayileşmiş ülkelerde, vakalar genellikle sporadik yani düzensiz ve çok sık gözükmez. Ancak literatürde hastane kaynaklı uyuz salgınları bildirilmiştir. Ülkemizde zaman zaman bölgesel salgınların olduğu bilinmektedir.

Uyuz, gelişmekte olan üçüncü dünya ülkelerinde, tropikal ve subtropikal ülkelerde endemiktir ve vakaların %5-10'unu çocuklar oluşturur. 2013 yılında Dünya Sağlık Örgütü farkındalığı artırmak ve önlem almak için Uyuz hastalığını “İhmal Edilen Tropik Hastalıklar ve Diğer İhmal Edilen Resmi Hastalıklar” listesine dahil etmiştir. A grubu beta hemolitik streptokok ve stafilokok bakterilerin iltihabı sonucu gelişen geç tanı, etkisiz tedavi, glomerülonefrit, çıban, impetigo, romatizmal ateş, sepsis gibi komplikasyonlar hastalık yükünü artırmaktadır. En son Küresel Hastalık Yükü Çalışmasında Uyuz Hastalığı, 246 hastalık arasında 101. sırada, akut lenfoblastik lösemi ve atriyal fibrilasyonun önünde yer aldı. Bu anlamda küresel bir sağlık sorunu olan uyuzun doğru teşhisi ve tedavisi çok önemlidir.

Uyuza sebep olan Sarcoptes scabiei akarının boyutu 0,3-0,5 mm olduğundan çıplak gözle görülmesi mümkün değildir. Sarcoptes scabiei, risk düşük olmasına rağmen, enfekte bir kişiyle uzun süreli temas (en az 10 dakika), prezervatifli veya prezervatifsiz cinsel ilişki ve kontamine nesnelerle bulaşır. Kişi henüz semptom göstermese bile bulaşma mümkündür. Alkol bazlı ürünlerin kullanılması eldeki akarları öldürmek için yeterli değildir, bulaşmayı engellemez. İnsan vücudunun dışında, sarkoptlar oda sıcaklığında 24-36 saat içinde ölürler. Hayvanlar insan akarının taşıyıcısı olup bulaştırmazlar.

Hastalık başlangıcı, dişi uyuz akarının enfeksiyon sonrası stratum corneum'da oluşturdukları tünellerde bıraktıkları yumurta ve dışkı gibi proteinlere karşı gelişen kişisel bağışıklık tepkisi, hem hızlı yanıttan sorumlu antikorun hem de vücuttaki gecikmiş tip bağışıklık tepkisinin sonucudur. Uyuzda görülen ekskoriye papül ve nodüller gecikmiş tip hücresel reaksiyon sonucu gelişir. Alerjik ürtiker plakları, antikor reaksiyonunun bir sonucudur. Bu plakların altındaki tüneller ve veziküller nedeniyle tanı atlanabilir. Semptomlar ilk maruziyetten 3-6 hafta sonra ortaya çıkar. Klasik nodüler kabuklu uyuz gibi hastalığın bilinen klinik örneklerinin yanı sıra atipik formları da vardır. Bu farklı klinik formlar aşağıda açıklanmaktadır.

Klasik Skabiyes ( Klasik Uyuz )

Bağışıklık sistemi sağlıklı kişilerde görülür. Sadece 5-10 akarla istila başlar. Kişi, özellikle geceleri yoğun kaşıntıdan, parmak araları, bilek, koltuk altı, kasık, göbek deliği, areola ve genital bölge gibi tipik yerlere dağılmış yaygın eritematöz papüler lezyonların, enflamatuar nodüllerin, patognomonik lezyonların (Sillion veziküler boncuk) varlığından şikayet eder. Bu şikayetlerin benzerlerini yakın çevresinde de görülebilir. Steroid almak veya immünosüpresif tedavi semptomları baskılayabilir. Çocuklarda inflamasyon erişkinlere göre daha şiddetlidir ve lokalizasyonları daha geniş bir dağılıma sahiptir.

Krutlu Skabiyes ( Krutlu Uyuz )

Diffüz hiperkeratoz ve krutların tabloya hakim olduğu, daha geniş tutulum gösteren, daha az kaşıntılı ve çok daha bulaşıcı olan grimsi-sarı renkli bir formdur. Genellikle bağışıklığı baskılanmış kişilerde veya klasik uyuzun steroidlerle yanlış tedavisinden sonra görülür. Bir istila sırasında binlerce akar tespit edilebilir. Enfestasyon yüz, boyun, gövde, kafa derisi, tırnaklar ve deri altı bölgesinde oluşabilir.

Nodüler Skabiyes ( Nodüler Uyuz )

Bu nadir bir uyuz şeklidir. Özellikle peniste eritematöz, sert ve kaşıntılı nodüler lezyonlarla karakterizedir. Uyuza karşı aşırı duyarlılık reaksiyonunun bir sonucu olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir.
Uyuzun ayırıcı tanısı konurken diğer hastalıklar, dermatitis herpetiformis, atopik dermatit, seboreik dermatit, diğer paraziter enfestasyonlar, sifiliz (lues), alerjik reaksiyonlar, mantar enfeksiyonları, çeşitli ürtiker ile ilişkili sendromlar ve eritema multiforme gibi hastalıklar düşünülmelidir. Kesin tanı deri kazıntılarının mikroskobik incelemesinde akar, yumurta veya dışkının saptanması ile konur. Alternatif teşhis yöntemleri arasında Sillion mürekkep testi, video dermotoskopi, akar proteinine özgü IgE'lerin saptanması ve PCR veya Elisa gibi serolojik testler yer alır.
Aristoteles'ten (MÖ 384-322) beri bilindiği düşünülürse, dünyada en az 2500 yıldır insanlarla birlikte olan ve halen yılda 200-300 milyon vaka ile insanları enfekte eden Sarcoptes scabiei vardır. İnsansıların neden olduğu uyuzlar sadece bir kaşıntı olarak görülmemelidir. Erken ve etkili bir şekilde tedavi edilmezse uyuz da iş performansında düşüş, uyku bozuklukları, psikososyal sorunlar ve yaşam kalitesine etki etmekte ve bu alanlarda tedavi ihtiyacını tetikleyebilmektedir.

İster sporadik ister salgın olsun, her durumda, yayılmasını önlemek için uyuzun etkili bir şekilde tedavi edilmesi esastır. Topikal ve oral tedavi seçenekleri sınırlıdır. Daha az toksik etkiye sahip ilaç arayışı, ulaşılabilir ve halihazırda kullanılan bitkisel ilaçlara olan ilgiyi canlı tutmaktadır.

Uyuz Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Uyuz tedavisinin planlanmasında hastanın kliniği, yaşı, bağışıklığı, doğurganlık çağındaki kadınlarda gebelik ve emzirme durumu, egzamanın varlığı ve yaygınlığı, ilaçların potansiyel toksisitesi, tedavinin maliyet etkinliği, ilaçların mevcudiyeti, müdahalenin yapılıp yapılmadığı önemli parametrelerdir. sporadik veya salgın koşullar altında ve önceki tedaviye direnç öyküsü altında yapılmalıdır. En iyi planlama ile bile tedavide en önemli basamak hasta uyumudur. Tedavi başarısızlığının nedenleri arasında ilacın yanlış kullanımından kaynaklanan yeniden enfestasyon, eksik uygulama, hasta rahatsızlığı olmadığı halde aile üyelerinde eş zamanlı tedaviye başlanamaması ve kontamine olmuş eşyaların uygun olmayan şekilde temizlenmesi yer alır. Uyuza ikincil enfeksiyonlar eklenebilir. Tedavi, semptomları ve komplikasyonları önlemek için ilaçların yanı sıra antiscabiyotikler gerektirebilir. Tedavi topikal (permetrin, benzil benzoat, malat, kükürt, lindan, krotamiton) veya oral (ivermektin) ilaçları içerir.

Uyuz Doğal Olarak Nasıl Tedavi Edilir?

Tıbbi tedavi uyuzu tedavi etmenin en etkili yolu olsa da ve şiddetle tavsiye edilse de, insanların semptomları hafifletmek için geleneksel olarak kullandıkları birkaç doğal çare vardır. Ancak bu ilaçların uyuza neden olan Sarcoptes scabiei akarını tamamen ortadan kaldırdığı bilimsel olarak kanıtlanmamıştır.

Bu doğal ilaçların tıbbi tedavinin yerine geçmediğini ve uyuz olduğunuzdan şüpheleniyorsanız bir tıp doktorundan yardım almak gerektiğini anlamak çok önemlidir.

Çay Ağacı Yağı

Çay ağacı yağı, uyuz semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğuna inanılan antifungal, antiviral ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ancak bazı kişilerde cilt tahrişine neden olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

Aloe Vera

Aloe vera yatıştırıcı özellikleriyle bilinir ve uyuzla ilişkili kaşıntı ve tahrişi azaltmaya yardımcı olabilir.

Neem Yağı

Neem yağı, antibakteriyel ve antienflamatuar özellikleri nedeniyle cilt hastalıklarını tedavi etmek için geleneksel Hint tıbbında sıklıkla kullanılır. Bununla birlikte, uyuz tedavisinde etkinliğine dair bilimsel kanıtlar sınırlıdır.

Karanfil Yağı

Bazı araştırmalar, karanfil yağının antimikrobiyal ve antienflamatuar özelliklerinden dolayı uyuza neden olan akarları öldürmeye yardımcı olabileceğini öne sürdü.

Zerdeçal

Zerdeçal, anti-inflamatuar özelliklere sahip kurkumin içerir. Uyuzla ilişkili kızarıklık ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Kesinlikle unutulmaması gereken husus, bu ilaçlar semptomları yönetmeye yardımcı olabilir, ancak uyuz akarını ortadan kaldırmazlar. Doğrulanmış bir teşhis ve etkili tedavi için tıbbi tavsiye almak çok önemlidir. Ayrıca, yeniden bulaşmayı önlemek için tüm hane halkı üyeleri ve yakın temaslılar aynı anda tedavi edilmelidir.

Yukarıda belirttiğimiz hiçbir ilaç tedavi önerisi değildir. Bu makaledeki bilgiler genel bilgi vermek içindir. Kesinlikle tıbbi tavsiye değildir. Herhangi bir şüpheli durumda tanı ve tedavi bir tıp doktor tarafından yapılmalı ve tavsiyeleri alınmalıdır.

Uyuz hastalığının tekrar etmemesi ve yeniden bulaşmayı önlemek için enfekte kişinin tedaviden önceki günlerde kullandığı tüm yatak takımlarını, giysileri ve havluları temizlemek önemlidir. Bu parçalar sıcak suda yıkanmalı ve sıcak bir kurutucuda kurutulmalı veya en az 72 saat plastik bir torba içinde kapatılmalıdır.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması