Yeşil Şişe Sinekleri

Yeşil şişe sineği tüm dünyada bulunur. Ancak Kuzey Yarımküre'de bulunma olasılığı daha yüksektir. Bu tür, ABD ve Güney Kanada genelinde çok yaygın olarak görülmektedir.

Bilimsel ad: Lucilia sericata

Görünüm
•    Boyut: Yeşil şişe sinekleri, ev sineklerine benzer büyüklüktedir.
•    Renk: Bakır-yeşil kısımları ile metalik yeşil görünürler.
•    Kanatlar: Açık kahverengimsi kanat damarlarına sahip açık kanatları vardır.
•    Gözler: Büyük, kırmızımsı renkli bileşik gözleri vardır.
•    Gövde: Siyah bacakları ve antenleri vardır.

Üreme ve Yaşam Döngüsü

Yeşil şişe sineği yaşam döngüsünü kısa sürede tamamlar, ancak süre besin kaynaklarının kalitesi, mevsimsellik, sıcaklık ve nemlilik gibi faktörlerden etkilenebilir. Yetişkin dişi sinek, 1 ile 3 gün içinde yumurtadan çıkar ve larva olan yaklaşık 200 yumurtayı biriktirir. Yaklaşık 3 ile 10 gün içinde, tamamen gelişmiş larvalar gelişim bölgesini terk eder. Yavru gelişimi yaklaşık 6 ile 14 gün sürer; bu süreden sonra yetişkinler ortaya çıkar ve nektar, karkas ya da çöp üzerinde beslenmeye başlar. Dişi sinek, pupa evresinden çıktıktan yaklaşık 2 hafta sonra tekrar yumurtlar. Yeşil şişe sineği, genellikle sıcak bölgelerde yılda 3 veya 4 kuşakla üremeyi tamamlar. Bir dişi yeşil şişe sineği, ömrü boyunca yaklaşık 2.000-3.000 yumurta bırakır.

Açık kapılar, çatlak pencere çerçeveleri ve ekranlardaki delikler yeşil şişe sineğinin evlere girmesine sebep olur. Bu sinekler içeri girdikten sonra, yiyeceği kirletebilirler, ayrıca yumurtalarını atıklara ve ıslak çöplere bırakabilirler. Kirli bulaşıklardan ve çöp tenekelerinden yemek yerler, ancak açıkta kalan yenilebilir her şeyi de tüketirler. Yeşil şişe sineği larvaları, kuluçkadan sonra çürüyen dokularda beslenirler ve burada biriken yumurtalar bir süre sonra uçar. Bu zararlılar sıklıkla duvar boşluklarında, gezinme boşluklarında, çatı katlarında ve garajlarda ölü hayvanlara yakınlaşarak gelişirler. Evlerin dışında ise çöp tenekeleri, dökülen çöp ve hayvan dışkıları yeşil şişe sineklerinin tercih ettikleri gelişme yerleridir.

İstila Belirtileri

Yeşil şişe sineğinin en yaygın belirtileri yetişkinlerin kendisi veya larvalarıdır. Yetişkinlerin yüzeylerde durduğu ya da yumurta bırakabileceği potansiyel besin kaynaklarının etrafında toplandıkları görülebilir. Larva, üreme materyalinden pupalara süründüklerinde görülebilir.
Bir yapının içinde çok sayıda yeşil şişe sineği bulunursa, bunlar genellikle evin içinde veya evin hemen yakınında ürüyorlardır. Tavan arasında ya da duvar boşluğunda ölü bir fare veya sincap, bacada ölü bir kuş ya da başka bir hayvan üreme alanları olabilir.

Zararları

Çirkin ve sıkıntılı görünümlerinin yanında, dizanteri ve salmonelloz gibi hastalıkları besin kontaminasyonu yoluyla ileten yeşil şişe sineği insan sağlığı için potansiyel bir tehdittir. Bu sineklerin yaydıkları hastalık belirtileri arasında hafif kramplardan şiddetli ishal, kusma, baş ağrısı, güçsüzlük ve ateş gösterilebilir. Yeşil şişe sinekleri ölü hayvanlar, dışkılar, çöp ve ayrıştırıcı bitki materyallerinde gelişim gösteren ve buralardan beslenen pislik besleyiciler olarak sınıflandırılır. Sağlıksız habitatları nedeniyle insanlara ve hayvanlara mekanik geçiş yoluyla bulaşabilecek patojen bakterileri taşıyabilirler. Dışarıda, genellikle köpek dışkısında görülürler.

Kurtulma Yolları

Yeşil şişe sineği önleme ve kontrolü hem dış hem de iç prosedürlerden oluşabilir. İlk olarak yapılması gereken şey, haşere kontrol uzmanından yardım almaktır. Haşere kontrol uzmanı, bir inceleme yapar ve ardından sorunu çözmek için entegre bir haşere yönetimi planı (IPM) geliştirir.
Yeşil bir şişe sineği IPM planının temel bileşenleri şunlardır:

•    Kimlik Tespiti: Tüm sinekler aynı davranış ve habitatlara sahip olmadıkları için, etkili bir IPM programının hayata geçirilebilmesi için rahatsız edici böceğin doğru bir şekilde tanımlanması önemlidir.
•    Muayene: Haşere kontrol uzmanının muayenesi, uygun IPM planını geliştirmek için gerekli bilgi ve gözlemleri sağlayacaktır.
•    Sanitasyon: Mülk temiz tutulmalı ve yeşil şişe sineği üremesine uygun bir yaşam alanı sağlayan tüm kaynaklardan kurtulunmalıdır.
•    Hariç tutma: Elekleri, delikleri, boşlukları ve yeşil şişe uçarının eve girmek için kullanabileceği ya da hayvanların yapıya girmesine izin verebilecek diğer giriş yolları kapatılmalı ve onarılmalıdır.
•    Tuzaklar: Sinekleri yakalamak için hafif tuzaklar kullanılabilir.
•    Kimyasallar: Sinek dinlenme yerlerini tedavi etmek ve sineklerin aktif olduğu yerlerde kimyasal ürünler kullanılabilir.