Kanalizasyon Sinekleri ( Güve Sinekleri )

Kanalizasyon Sinekleri Kanalizasyon Sinekleri

Her ev ve yaşam alanında en sık karşılaşılan böcek türüdür. Halk arasında giderlerden, kanalizasyonlarda geldiği için bu böcekler kanalizasyon sineği, lağım sineği, gider sineği, drenaj sineği, kör sinek olarak isimlendirilen bu böcekleri güve sineği isimi daha iyi açıklar. Kanalizasyon sineği veya güve sinekleri olarak bilinen Psychodidae ailesine ait dipteralardır.

Psychodidae ailesi, drenaj sinekleri, lavabo sinekleri, filtre sinekleri, lağım sinekleri veya kanalizasyon sivrisinekleri gibi çeşitli isimlerle tanınan gerçek sinekler (diptera) grubuna aittir. Bu ailenin bazı türleri, kısa ve tüylü gövdelere ve kanatlara sahiptir. Bu da onlara güve benzeri bir "tüylü" görünüm kazandırır. Bu yüzden sıklıkla “güve sinekleri” olarak adlandırılırlar. Phlebotominae alt familyasının hematofag (kanla beslenen) üyeleri, bazı bölgelerde tatarcık olarak bilinir. Ancak bu terim bazen diğer ilgili olmayan sinek türleri için de kullanılır.

Bu türe ait olan üyeler açık gri, bronz veya kahverenkli bir vücuda ve parlayan kanatlara sahiptirler.

Kanalizasyon Sinekleri ( Güve Sinekleri) İlaçlama ve Mücadelesi

Kanalizasyon sinekleri veya güve sineklerine, evlerden halka açık mekanlara ve hatta hijyenik olması beklenen hastanelere kadar birçok yerde sıkça rastlanır. Bu sinekler insan sağlığını doğrudan tehdit etmese de, yoğun çoğalmaları hijyen problemlerine ve potansiyel olarak bakteriyel yayılıma yol açabilir, bu nedenle bu tür bir istilayı hızla ele almak önemlidir. Yetişkinlerin ve larvaların biyolojisi hakkında detaylı bilgi edinmek, olası istila alanlarını çabucak belirlemeye yardımcı olabilir. Sorunu çözmek için organik maddenin ayrışmasını önlemek, yumurtlama alanlarını izlemek, kostik soda içeren ürünlerin kullanımı ve gerekirse böcek ilacı uygulamak gibi çeşitli yöntemlerin uygulanması gerekir.

Hamamböcekleri gibi daha iyi bilinen zararlı böceklerin yanı sıra, yanlış bir şekilde küçük güvelere benzetilen bu tuhaf tüylü sinekleri evlerimizin sıhhi tesisatlarında ve halka açık yerlerde sıklıkla görüyoruz. Aslında, bu "güve sineklerinin" larvaları ve yetişkinleri genellikle spor merkezleri, nekahet evleri veya hastanelerdeki az kullanılan ve/veya kötü temizlenen duş odaları ve tuvaletler gibi organik madde ve nem kombinasyonunun bulunduğu yerlerde bulunur.

Her ne kadar eski kıtada bu böcekler bilinen herhangi bir hastalık taşımasa da, bol miktarda mevcut olduklarında bazen hijyen ve sabır tolerans sınırlarımızı aşabiliyorlar ve hatta gerçek bir istila durumunda, ölü ve çürüyen böceklerden kopan ince parçacıklarını taşıyan havanın solunmasıyla bağlantılı solunum sorunlarına bile neden olabiliyorlar. Geçmişte yapılan bazı araştırmalar, bu tür sineklerin bakteri mikropları taşıma olasılığını da göstermiştir. Güve sinekleri, kanalizasyon sinekleri bu sebepler hastanelerde hamamböcekleri, firavun karıncaları veya sivrisineklerden çok daha az zararlı böcek olarak bilinseler de aslında baş belası olarak değerlendirilmelidir.

Bu yazının amacı, bu sineklerin varlığıyla karşı karşıya kalan hijyenistlere, bunların kimliklerini doğrulamaya yardımcı olacak bilgiler sağlamak, yaşam alanları ve yaşam tarzları hakkında daha iyi bir anlayış sağlamak ve her şeyden önce onları yok etme yolları konusunda onlara rehberlik etmektir.

Mücadele için İlk ve Önemli Not: Öncelikle tuvalet alanlarında küçük solucanların varlığını fark edebilirsiniz. Basit hijyen önlemleri (klor bazlı ürünlerle yıkama) sorunu çözebilirsiniz. Ancak birkaç hafta sonra tuvalet alanlarında veya oraya yakın bir bölgede bu küçük sinekleri görebilirsiniz. Bunun nedeni yaşam alanınızın bir bölgesinin su borularındaki bir arıza nedeniyle anormal derecede nemli kalmasıdır. Su tesisatının onarılması ve suyun verdiği zararın giderilmesiyle bu böcekler ile mücadelede ilk yapılması gereken işlerden biridir.

Güve Sineklerinin Taksonomi Ve Morfolojisi

Böcekler sınıfı, vücutları üç kısma ayrılan omurgasızları kapsar: bir çift anten taşıyan kafa, üç çift bacak ve iki çift kanadın bağlı olduğu göğüs kafesi ve vücudun çoğunu içeren karın bölgesi. Bir böcek takımı, iki kanat çiftinden birinin körelmiş doğasıyla ayırt edilir: Diptera (di=iki; ptera = kanat), kanat çiftlerinden yalnızca biri uçuş için kullanılır. "Sinek" terimi neredeyse böcekleri kapsar. Diptera takımına ait böcekler 150.000'den fazla türü içerir.

Psychodidae Ailesi ve Psychodinae Alt-ailesinin yetişkin sinekleri hiçbir zaman (kanatlar dahil) 5 mm'den uzun olmazlar ve fildişi renginden oldukça koyu griye kadar değişen ama her böcek için tek tip bir renge sahiptirler. Avrupa’da 68 Psychodinae türü kaydedilmiştir ve bunlar diğer Dipteralardan temel olarak şekilleri, damar yapısı ve kanatlarının özel kalınlığı bakımından farklılık gösterir.

İkincisi sivri ve oval şekillidir, genellikle karnın her iki yanında düz dururlar ve tüylü olmaları bu düzende benzersizdir. Onlara “güve sineği” adını veren de bu özellikleridir.

Bu sineklerin apodal larvaları kıllı değildir ancak birkaç hareket duyusal kıllara sahiptir. Ayrıca geri çekilmeyen kitinize kaudal solunum sifonunun varlığıyla da ayırt edilirler. Antenler çıkıntılıdır. Ve başın ön kısmında göz hizasında oküler işaretler mevcuttur. Daha koyu ve daha dar olan baş, göğüs kafesi ile tamamen birleşmiştir. Türlerin çoğunda, kaynaşmayan segmentler kitin sırt plakalarına sahiptir.

Larvalar (veya pupalar) nadiren görülür; larvalar genellikle atık su borularının içi gibi karanlık, nemli yerlerde pupa olmaya başlar. Genellikle iyi gelişmiş torasik solunum boynuzlarına sahiptirler. Göğüs dışbükey olabilir ve baş genellikle çöküktür.

Doğal Yaşam Alanları

Psychodidae ailesine ait Psychodinae cinsi güve sinekleri, bu türün aynı zamanda 'kanalizasyon sinekleri' veya 'güve sinekleri' olarak bilinmesine yol açan alt türdür. Genellikle evlerimizde en yaygın olarak bu alt tür bulunur. Bu alt familyanın bazı üyeleri evcil olarak kabul edilir. Kanatlı yetişkinleri, organik parçacıklar içeren sıvılardan, şekerli meyve sularından, çiçek nektarından ve ağaçlardaki yaralardan sızan özsulardan beslenirler. Drosophila türleri gibi, Psychodinae yetişkinleri de zaman zaman fermente maddelerle veya sıvılarla beslenebilirler, bu nedenle genellikle banyo, tuvalet ve septik tank borularında bulunurlar. Yetişkin sinekler genellikle ışığa duyarlıdır ve kısa mesafelerde düzensiz ve rastgele uçuşlar yaparlar.

Yumurtalarını her zaman nemli, bataklık veya suya yakın alanlara bırakırlar. Atık su borularının girişlerinde parlak bir madde ile birleştirilen düzinelerce yumurtayı içeren kümeler halinde yerleştirirler. Yumurtaların kabuğu serttir ve dışbükey veya içbükey bir ağ yapısına sahip net bir görünüme sahiptir. Larvalar, yumurtadan çıktıktan bir veya iki gün sonra etrafa dağılır ve yiyecek aramaya başlarlar. Nemli ortamlarda yaşarlar ve hem hayvan dışkısıyla (insan dışkısı dahil) hem de çürüyen organik maddelerle beslenirler. Algler, mantarlar ve bakteriler, Psychodinae larvalarının beslenme rejiminin önemli bir parçasını oluşturur. Bu nedenle, atık su borularının iç kısımları larvaların gelişimi için idealdir.

Larvalar, yumurtadan çıkıştan sonra iki hafta süresince bir dizi ekdizden geçerler, bu süreçte kütiküllerini değiştirirler ve boyutları büyür. İkinci haftada, larvalar pupa evresine girerler, bu da onların yetişkinlik aşamasına doğru metamorfozun başlangıcıdır. Pupa dönemi genellikle iki gün sürer, hareketsiz ve sert bir evredir ve sonunda ergin sinek ortaya çıkar ve ilk uçuşunu gerçekleştirir. Genç yetişkinler, yaşamlarının ilk saatlerinde yumurta bırakabilirler, bu dönem genellikle iki haftadan fazla sürmez. Toplam gelişim süresi, sıcaklık, nem ve yiyecek miktarına bağlı olarak iki ila dört hafta arasında değişir.

Kanalizasyon Sinekleri ( Güve Sinekleri ) Neden ve Nasıl Sorun Yaratırlar

Güve sinekleri (Burada bahsi geçen Psychodidae familyası, Psychodinae alt familyası), yakın kuzenleri Phlebotoma veya sivrisinekler (Diptera: Culicidae) gibi hayvanların kanını emen “kum sinekleri”nin (Psykhodidae familyası, Phlebotominae alt familyası) aksine, insanı ısırmazlar. Tatarcıklara da (Leishmaniosis vektörü) hastanelerde rastlanmaz. Fakat Psychodinae veya güve sinekleri, sayıları tolerans eşiğini aştığında gerçek bir baş belası haline gelebilir. Güveler, içinde yaşadıkları jelatinimsi tabakanın içerdiği bakteri veya virüslerden tek hücreli parazitlere kadar her türlü organizmayı taşıyacaktır. Bildirilen bazı vakalarda, Roger karıncaları gibi larvalarını tüketen diğer zararlı böceklerin çoğalmasını bile artırabiliyorlar. Bu nedenle bazı durumlarda sorunu çözmek için ciddi çaba sarf edilmesi gerekir.

Bu böceklerin, tespit edildikleri andan itibaren hastalıkların yayılmasında potansiyel bir rol oynadıkları düşünülmektedir. Bu varsayım, artan sanitasyon ve hijyen bilincine rağmen, günümüze dek sorgulanmamış bir gerçek olarak kalmıştır. Ev sineklerinin insan ve hayvan dışkılarına, leşlere, çöplere ve benzeri kirli yüzeylere özgü davranışları, bu canlıların karakteristiklerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Gıda maddelerine konduklarında, kolera, şigelloz, salmonelloz ve benzeri hastalıkların yayılmasında etkili olabilirler. Daha önce, bu tür vektör kaynaklı bulaşmaların batıdaki sanayileşmiş ülkelerdeki hastane kaynaklı enfeksiyonlar açısından önemsiz olduğu düşünülüyordu. Gerçekte, bu konuda çok sınırlı veri bulunmaktadır. Örneğin, 6 Eylül 2007 tarihinde erişilen PubMed veritabanında 'Sinek', 'Bakteriler' ve 'Patojenler' ile ilgili yapılan aramada, konuyla ilgili sadece 37 referans bulunmuştur. Bu durum, arthropodlar aracılığıyla klasik bakteri patojenlerinin yayılmasının bazı ülkelerde yeterince araştırılmadığını gösteriyor olabilir.

Kanalizasyon Sinekleri ( Güve Sinekleri ) İle Nasıl Mücadele Edilir?

Psychodinae alt familyasına ait bu böceklerle mücadele etmek için piretrin veya piretrinoid bazlı spreyler kullanılsa da, yetişkinler üzerinde etkili olsalar bile, larvaların gizlendiği organik madde açısından zengin ve erişilmesi zor alanlarda yaşamaları nedeniyle bu yöntemler istilayı tamamen durdurmaz. Bu sineklerle başa çıkmak için, yetişkinlerin yumurtalarını bıraktıkları yerleri bulmak ve organik maddeyi yok etmek gerekir. Bu süreç, gözlem, kararlılık ve yaratıcılık gerektirir ve zaman alabilir.

Yumurtlama Alanlarını Belirleme

Yumurtlama alanları, yetişkinlerin sık sık ziyaret ettiği ve genellikle farklı gelişim aşamalarındaki larvalarla dolu olan yerlerdir. Bir alanın gerçekten yumurtlama yeri olup olmadığını anlamak için, borunun bir kısmını yapışkan bantla kapatmak ve bir süre sonra kontrol etmek yararlı olabilir. Eğer yetişkin bir sinek bantta sıkışmışsa, bu alan bir yumurtlama yeri olabilir. WC contalarındaki kusurlar ve saksıların sürekli nemli ortamı da yetişkinlerin üremesi için uygun alanlar sağlayabilir.

Kostik Soda (Naoh) Bazlı Ürünlerin Kullanımı

Bazı ticari ürünler bu Diptera'nın larva ve yumurtalarına karşı etkili olduğunu iddia ederken, kostik soda içeren ürünler benzer etkilere sahiptir. Bu ürünler genellikle boru tıkanıklıklarını açmak için kullanılır ve bu amaç için önerilen kullanım koşulları, larva mücadelesinde de benzer şekilde uygulanabilir.

Diğer Potansiyel Yumurtlama Alanlarının Tespiti

Ancak, gerekli hijyen standartları sağlanmazsa, keşfedilen yerin tek üreme alanı olmayabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle, atık su borularının yanı sıra kirli çöp kutuları, yeterince temizlenmemiş lavabolar ve duş tabanları veya nemli paspaslar ve bezler de yetişkin sinekler için ideal yumurtlama yerleri olabilir. Eğer yumurtlama yerine uygulanan tedaviden bir hafta sonra yetişkinler hala varsa, araştırılması gereken başka yerler olduğunu gösterir.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması