Et Sineği

Et sineği, türe bağlı olarak tamamen büyüdüğünde, uzunluğu 10 ile 22 mm arasında değişir.

Beslenme Alışkanlıkları

Yetişkin et sinekleri ısırmazlar ve genellikle çok çeşitli sıvı maddelerle beslenirler. Larvaların çoğu yaraları, leşleri ya da dışkıları istila eder. Bazı et sinek türlerinin larvaları, daha zararlı böceklerin yumurtalarını, nimflerini ya da larvalarını avladıkları için faydalıdır. Küçük karasinek larvaları, sinek larvaları ve çekirge perileri, et sineklerinin yaygın konakçılarıdır.

Hasar

Cüzzamlı basil taşıyabildikleri halde, et sinekleri genellikle hastalık taşıyıcıları olarak sorun teşkil etmezler; hatta etrafa rahatsızlık vermezler ve insan refahı ya da çiftlik hayvanları için çok az tehdit oluştururlar. Et sineği kurtlarının yaralardan sağlıklı hayvan etine girdiği birkaç vaka bilinmektedir ve bazı türler larvalarla kirlenmiş yiyecekleri tüketen insanlarda bağırsak psödomiyazisine (sinek larvaları enfeksiyonu) neden olabilir. Et sinekleri ayrıca hayvanlarda, çoğunlukla koyunlarda miyazise neden olabilir ve onlara kan zehirlenmesi ya da asemptomatik cüzzam enfeksiyonları verebilir. Semptomlar, istila edilen dokuya bağlıdır, eğer deri içindeyse, enfeksiyon kaşıntılı yaralar olarak başlar ve daha sonra sıklıkla sızan ağrılı çıban benzeri lezyonlara dönüşür.

Yaşam Döngüsü

Et sineklerinin yaşam döngüleri türlere ve yere göre değişir. Ilıman iklimin hakim olduğu yerlerde, et sinekleri kışı pupa olarak geçirirler. Bu sinekler nadiren, baharda ve çiftleşme döneminde kalabalık bir sayıda ortaya çıkar. Yumurtalar sadece çok olağandışı koşullar altında bırakılır. Kural olarak, yumurtalar yetişkinin vücudunda çatlar. Çoğu türün dişileri, 20 ile 40 larvayı doğrudan konakçıya ya da substrata bırakır. Tek bir dişinin 325 larva doğuğabildiği bilinmektedir.
Etli sineklerinin çoğu leşte, dışkıda ya da çürüyen materyallerde ürer, ancak birkaç tür yumurtalarını memelilerin açık yaralarına bırakır. Bazı et sineği larvaları diğer böceklerin iç parazitleridir. Yaygın olarak kurtçuk olarak bilinen bu larvalar, toprağa inmeden ve yetişkinliğe geçmeden önce yaklaşık 5-10 gün yaşarlar. Et sineği kurtçukları 3 ya da 4 gün beslenir ve 3 evrede gelişir. Kısa süre sonra, bu olgun kurtçuklar pupa aşamasına girer. Yetişkin sinekler 10 ile 14 gün içinde ortaya çıkar ve yaşam döngüsü bu şekilde tekrarlanır. Her yıl birkaç nesil üretilmektedir.
Larva: Beyaz ve sarımsıya yakın olan bu kurtçukların sivri uçları vardır.
Yetişkin: Et sinekleri, genellikle göğüslerinde üç siyah çizgi bulunan gri gövdelere sahiplerdir. Karınları açık ve koyu gri bir dama tahtası desenine sahiptir ve genellikle uç kısımda kırmızıdır. Bazı türler ev sineklerinden daha küçük olsa da, yetişkin et sineklerinin çoğu yaklaşık 10 ile 13 mm uzunluğa sahiptir.

Habitat

Bir grup olarak, türlerin dağılımı değişkenlik gösterse de, et sineklerini dünyanın pek çok bölgesinde görmek mümkündür. Et sinekleri hem kentsel hem de kırsal topluluklarda bulunur, ancak neyse ki evlerde ya da restoranlarda daha nadir görülmektedir. Dışkıda üreme gerçekleştiren et sinekleri, bitkisel maddeleri ve hayvan etini çürütürler.

Et sineği larvalarının yaşam döngüsü iyi araştırılmıştır ve çok öngörülebilirdir. Farklı türler, farklı ayrışma durumlarındaki gövdeleri tercih ederler. Özel tercihler ve tahmin edilebilir yaşam döngüsü zamanlamaları, adli entomologların ayrışmanın ilerlemesini anlamasına ve geri tahmin yoluyla ölüm zamanının hesaplanmasına olanak tanır. Bu, mevcut her türün en eski larvasını belirleyerek, ortam sıcaklığını ölçerek ve bu değerlerden larvaların biriktirilmesi için mümkün olan en erken tarih ve saati hesaplayarak yapılır. Bu, yaklaşık bir ölüm zamanı ve tarihi verir. Bu kanıt, adli entomoloji araştırmalarında kullanılabilir: Hesaplanan ölüm zamanı kayıp kişilerin raporlarıyla eşleştirilerek, bir cesedin tanımlanmasına yardımcı olunabilir. Bu tür kanıtlar, katillerin tespit edilmesine yardımcı olmak için de kullanılmıştır.

Kaynak: Wikipedia

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması