Beyaz Ayaklı Karınca

Tür kategorisi: Ant

Bilimsel adı: Technomyrmex albipes. Technomyrmex albipes, yakın zamana kadar birkaç serseri Technomyrmex türü için kullanılan ortak adla birlikte Latince difficilis'e dayanmaktadır.

Genel Açıklama:

Yetişkinlik döneminde 3 mm uzunluğa kadar ulaşabilen beyaz ayaklı karınca küçük, donuk ve bulutlu siyah renkli bir karınca türüdür. Bu tür beyazımsı sarı renkte olan, tüm tarsi ve antenlerinde soluk renklenme ile ayırt edilir. Ortak Kara Karınca'nın aksine, beyaz ayaklı karınca gizli ve 12 anten segmentine sahip, tek bir petiolar düğüme sahiptir. Siluet olarak kolayca görüntülenirler.

Hindistan'ın her yerinde ve dünyanın birçok yerinde bulunan bu karıncalar Madagaskar'a özgüdür. Çeşitli bozulmamış ve rahatsız habitatlarda meydana gelen beyaz ayaklı karınca, insan ticareti yoluyla Güneydoğu Asya'ya yayılmıştır. 60 yıldan fazla bir süre önce Okyanusya ve daha yakın zamanda ise Yeni Dünya'ya yayıldı. Technomyrmex albipes'in böyle olması dikkat çekicidir.

Bu türe ait yuvalar, daha çok açık havada bulunur ve genellikle yakınlarda ek yuvalar vardır. Bu yeni yuvalar, bir dizi erkek ve dişi karıncanın orijinal yuvadan ayrıldığı ve yeni bir koloniye başladığı tomurcuklanma süreci tarafından oluşturulur. Yuvalar ağaçlarda, çalılarda ya da tuğla boşlukları ve fasyaların arkasında, bir grup karınca barındıracak herhangi bir yerde bulunabilir.

Davranış:

Bu sosyal karıncaların bir dizi kraliçesi olan, inanılmaz derecede büyük koloniler oluşturduğu bilinmektedir. Koloninin çoklu fertil üyeleri nedeniyle üreme potansiyeli olağanüstüdür. Bazı koloni büyüklüklerinin onlarca, hatta yüz binlerce olduğu tahmin edilmektedir. Beyaz Ayaklı Karınca ısırıcı bir böcek değildir ve öncelikle şekerli gıdalarda, özellikle tatlı özde ve nadiren proteinlerde bulunur. Bu sondaki türden işçiler yemleme sırasında çok yaygındır, çünkü çok sayıda var olabilirler.

Riskler:

Zararlı olmaktan çok sıkıntı olarak görülen beyaz ayaklı karıncalar, büyük kolonileri ile mutfaklarda, banyolarda ve binaların dışlarında sürekli yiyecek aramalarından dolayı insanları zahmete sokmaktadır. Beyaz ayaklı karıncaların varlığı tarımsal ürün hasarına sebep olmaktadır. Tatlı salgılarına bayram ettirmek için yaprak bitlerini ve diğer böcekleri korurlar. Bu genellikle daha kötü sonuçlar yaratır. Bu böcekleri korumak, yaşadıkları bitkileri yok etmelerine izin vermek demektir.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması