Faydalı Böcek Türleri

Çiçekli bitkilerin çapraz tozlaşmasına yardımcı olduklarından, bazı böcekler tarım için kritik öneme sahiptir. Örneğin Avrupa bal arısı, polenleri vücudunda toplarken çiçekten nektar toplar. Bu polenlerin diğer çiçeklere taşıdıkça çiçeklerin üremesi sağlayan kilit bir roldür. Çiçekli bitkilerin çapraz tozlaşmasına yardımcı olduklarından, bazı böcekler tarım için kritik öneme sahiptir. Veya sinek avlayan bir başka böcek gibi böcek öldürücü ilişkiler, böcek popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olur.

Faydalı Rollerde Böcek Türleri

En fazla ilgiyi zararlı böcekler çekse de, birçok böcek çevreye ve insanlara faydalıdır. Yaban arıları, arılar, kelebekler ve karıncalar gibi bazı böcekler çiçekli bitkileri tozlaştırır. Tozlaşma, bitkiler ve böcekler arasındaki karşılıklı bir ilişkidir. Böcekler, aynı türe ait farklı bitkilerden nektar topladıkça, daha önce besledikleri bitkilerden de polen yayarlar. Bu, bitkilerin çapraz tozlaşma kabiliyetini büyük ölçüde artırır, bu da onların evrimsel uygunluğunu korur ve hatta muhtemelen geliştirir. Sağlıklı mahsulün sağlanması tarım için kritik önem taşıdığından, bu sonuçta insanları etkiler. Tozlaşmanın yanı sıra karıncalar da bitkilerin tohum dağılımına yardımcı olurlar. Bu, bitki çeşitliliğini artıran bitkilerin yayılmasına yardımcı olur. Bu, genel olarak daha iyi bir ortama yol açar. Ciddi bir çevresel sorun, polinatör böcek popülasyonlarının azalmasıdır ve çiçeklenme zamanında tarlada, bahçede veya serada yeterli tozlayıcıya sahip olmak için bir dizi böcek türü artık öncelikle tozlaşma yönetimi için kültürlenmektedir. elaware'de gösterildiği gibi başka bir çözüm, L. vierecki gibi yerli tozlayıcıları desteklemek için yerli bitkiler yetiştirmektir. Böcekler ayrıca bal, balmumu, cila ve ipek gibi faydalı maddeler üretirler. Bal arıları, binlerce yıldır insanlar tarafından bal için yetiştirilmektedir, ancak ürün tozlaşması sözleşmesi arıcılar için daha önemli hale gelmektedir. İpeğe dayalı ticaret Çin ile dünyanın geri kalanı arasında ilişkiler kurduğu için ipekböceği insanlık tarihini büyük ölçüde etkilemiştir.

Böcek yiyen böcekler veya diğer böceklerle beslenen böcekler, tarıma ve insan yapılarına zarar verebilecek böcekleri yedikleri takdirde insanlar için faydalıdır. Örneğin, yaprak bitleri ürünlerle beslenir ve çiftçiler için sorunlara neden olur. Ancak uğur böcekleri yaprak bitleriyle beslenir ve zararlı yaprak biti popülasyonlarını önemli ölçüde azaltmak için bir araç olarak kullanılabilir. Kuşlar muhtemelen böceklerin daha görünür yırtıcıları olsalar da, zararlı böcek tüketiminin büyük çoğunluğunu diğer böcekler oluşturmaktadır. Karıncalar ayrıca küçük omurgalıları tüketerek hayvan popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olur. Elbette yırtıcı hayvanlar da onları kontrol altında tutmazsa, böcekler neredeyse durdurulamaz popülasyon patlamalarına maruz kalabilir.

Böcekler tıpta da kullanılır, örneğin sinek larvaları (kurtçuklar) eskiden sadece ölü eti tüketecekleri için kangreni önlemek veya durdurmak için yaraları tedavi etmek için kullanılırdı. Bu tedavi bazı hastanelerde modern kullanım bulmaktadır. Son zamanlarda böcekler de potansiyel ilaç ve diğer tıbbi maddeler kaynağı olarak dikkat çekmiştir. Çeşitli türlerdeki cırcır böcekleri ve böcek larvaları gibi yetişkin böcekler de balık yemi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması