Böceklerin Sosyal Davranışları

Termitler, karıncalar ve birçok arı ve eşek arısı gibi sosyal böcekler, tüm sosyal hayvanların en tanıdık türleridir. Büyük, iyi organize edilmiş kolonilerde birlikte yaşarlar. O kadar sıkı bir şekilde entegre olabilirler ve genetik olarak benzerler ki bazı türlerin kolonileri bazen süper organizma olarak kabul edilir. Bazen, bal arısının çeşitli türlerinin, bir davranışın bir şeyle ilgili belirli bilgileri temsil etmek ve iletmek için kullanıldığı soyut bir sembolik iletişim sistemi geliştirmiş tek omurgasızlar (ve aslında birkaç insan olmayan gruptan biri) olduğu tartışılır. Dans dili olarak adlandırılan bu iletişim sisteminde, bir arının dans ettiği açı güneşe göre bir yönü temsil eder ve dansın uzunluğu uçulacak mesafeyi temsil eder. Belki de bu kadar gelişmiş olmasa da bal arıları, yaban arıları da potansiyel olarak bazı sosyal iletişim davranışlarına sahiptir. Örneğin, Bombus terrestris, aynı tür üzerinde belirgin bir yiyecek arama gördüklerinde, alışılmadık ancak ödüllendirici çiçekleri ziyaret etmek için daha hızlı bir öğrenme eğrisi sergiler.

Yalnızca yuvalarda veya kolonilerde yaşayan böcekler, ince ölçekli uzaysal yönelim veya hedef arama için herhangi bir gerçek kapasite sergiler. Bu, bir böceğin, birkaç kilometre mesafeye kadar bir yolculuktan sonra, bir arada kümelenmiş görünüşte özdeş binlerce delik arasından birkaç milimetre çapındaki tek bir deliğe hatasız bir şekilde geri dönmesine izin verebilir. Filopatri olarak bilinen bir fenomende, kış uykusuna yatan böcekler, ilgi alanlarını en son görüntüledikten bir yıl sonrasına kadar belirli bir yeri hatırlama yeteneği göstermişlerdir. Birkaç böcek mevsimsel olarak farklı coğrafi bölgeler arasında büyük mesafelere göç eder (örneğin, hükümdar kelebeğinin kış alanları).

Gençlerin Bakımı

Tüm sosyal böcekler yuvalar yapar, yumurtaları korur ve yavrular için tam zamanlı yiyecek sağlar. Bununla birlikte, çoğu böcek yetişkin olarak kısa ömürlüdür ve çiftleşme ya da eş için rekabet dışında nadiren birbirleriyle etkileşime girer. Küçük bir kısmı, en azından yumurtalarını koruyacakları ve bazen yavrularını yetişkinliğe kadar korumaya ve hatta muhtemelen onları beslemeye devam edecekleri bir tür ebeveyn bakımı sergiler. Ebeveyn bakımının bir başka basit şekli, bir yuva (her ikisi de basit veya karmaşık olabilen bir yuva veya gerçek bir yapı) inşa etmek, içinde erzak depolamak ve bu erzakların üzerine bir yumurta bırakmaktır. Yetişkin, büyüyen yavrularla iletişim kurmaz, ancak yine de yiyecek sağlar. Bu tür bakım, çoğu arı türü ve çeşitli yaban arısı türleri için tipik bir davranış şeklidir.