Symphypleona

Symphypleona düzeni, böceklerle ilgili küçük altı uçlu bahar kuyruklarından oluşan üç ana gruptan biridir. Yay kuyruklarının hala bir böcek sırası olduğuna inanıldığında, Symphypleona bir alt sınır olarak sıralandı. Vücut şekliyle diğer bahar kuyruğu gruplarından en iyi şekilde ayırt edilebilirler. Alt takıma ait bu türün vücudu yuvarlak bir torba gibi, segmentleri belirsizdir. Baş hipognat; anten başın üzerinden çıkar. Furkula her zaman vardır; göğüs 3 segmentten, abdomen ise 4 segmentten oluşmuştur

Familya - Sminthuridae = Esas Yaykuyruklular : Bu türün erkeklerinin çoğunun anteni yakalama, özellikle kavuşma sırasında dişiyi antenlerinden yakalama görevi yapar. Dördüncü anten segmenti 3 sünden uzundur. Sıçrama organları büyüktür. Stigmalar vardır. Antenler en az baştan daha uzun; gözler genellikle mevcut, 8 ommaditiyumludur. Eşeysel dimorfizm vardır. Tarımda zarar yapan türler genellikle bu familyada bulunur. Bir kısmı su kenarlarında ve su birikintilerinin üzerinde bulunur.

Ülkemizde bulunanlar:

Bourletiella hortensis: Pek çok tarım bitkisine zarar verir (özellikle şeker pancarına).

  • Viridescens, Sminthurus viridis : Yoncalarda ve sebzelerde zarara sebep olur.

Sminthurides aquaticus : Suların kıyısında ve üzerinde yaşarlar.

  • Niger, S. maimgreni, S. aurens, Sphaeridia pumilis, Deuterosminthurus bicinctus.

Diğer familyaları Neelidae (gözleri yok, anten baştan kısa) ve Dicyrtomidae (4. anten segmenti, 3.anten segmentinden daha kısadır).

Ectognatha (Ectotropha) = Serbest Çeneliler

Ağız üyeleri baş kapsülü ile dıştan eklemlidir. Bu, Entognatha'dakilerden daha eski bir özelliktir. Boyları daha büyük olabilir. Bileşik gözleri iyi gelişmiştir (ikincil olarak körelmiş olabilir). Temel yapılarında terminal iplik, çift tırnak taşıyan pretarsus ve tentoriumun arka kolunun oluşumu görülür. Antenleri kamçılı antendir. Yalnız ilk iki segmentinde, yani skapus ve pedisellusta kas vardır. Pedisellus Jonhston organı taşır. Sekizinci ve 9. abdominal bacaklar gonopoda dönüşmüştür. Bu türün dişisinin 8. ve 9. abdominal segmentierdeki koksaların uzantıları (valvula 1 ve 2) ve 9. stylus (3. valvula) ovipositoru yapar. Erkekte benzer şekilde 8. ve 9. segmentteki bu uzantılar paramerleri ve bu da değişerek penisi yapar. Styluslar harpagonlara denktir. Toraks segmentlerinin tergitlerinden paranotal loblar çıkar (bunlardan kanatlı böceklerde kanatlar oluşmuştur). Bu kümede yalnız Thysanura birincil olarak kanatsızdır. Zygentoma (Thysanura'nın alt takımı) çift mandibul eklemi ve çift tibiofemoral eklem taşımasından dolayı Pterygota'ya Archaeognatha (Thysanura'nın diger alt takımı)'dan daha yakındır.