Böcek Türlerinin Sınıflandırılması

Insecta taksonu ile böcek terimi arasında aslında fark vardır. Türkçede insecta sınıfına da böcek dendiği için sınıflandırmada karışıklık yaşanabilmektedir. Böcek terimi temelde hexapoda sınıfı yani altıbacaklılar için kullanılan bir terimdir. Hexapoda Insecta taksanonun bir alt sınıfı olarak kabul edilir. Bununla insecta ve böcek sınıflarını tanımlamada farklı tanımlamalarda yapılmaktadır.  Milyonlarca hayvanın sınıflandırmasında bu tür karışık ve alternatif sınıflandırmaların olması doğaldır. Böcek türü araştırmalarından farklı kaynaklardan yararlanmak araştırma yapan kişiler adına daha doğru bir yöntem olacaktır. Tanımlamalardaki karışıklık dilden dile çevirilerde daha da artmıştır. Bir çok dilde altı bacaklıların tamamı böcek kabul edilir. Buna ilaveten altı bacak sınıfının üst sınıfı olan insecta sınıfına dahil olan tüm türlerde böcek türleri olarak adlandırıldığı için karışıklıkların sayısı artmıştır.

En geniş çerçevede, Insecta sensu lato tüm hexapodlardan oluşur. Geleneksel olarak, bu şekilde tanımlanan böcekler "Apterygota" (tablodaki ilk beş grup, kanatsız böcekler) ve Pterygota (kanatlı ve ikincil olarak kanatsız böcekler) olarak ikiye ayrılırdı. Bununla birlikte, modern filogenetik çalışmalar, "Apterygota" nın monofiletik olmadığını ve bu yüzden iyi bir takson oluşturmadığını göstermiştir. Daha dar bir sınırlama, böcekleri dış ağız kısımları olan altı ayaklılarla sınırlar ve tablodaki yalnızca son üç grubu içerir. Bu anlamda, Insecta sensu stricto, Ectognatha'ya eşdeğerdir. En dar sınırlamada, böcekler ya kanatlı ya da kanatlı atalardan gelen altı ayaklılarla sınırlıdır. Insecta sensu tightissimo bu durumda Pterygota'ya eşdeğerdir. Bu makalenin amaçları doğrultusunda orta tanım kullanılmıştır; böcekler iki kanatsız taksondan oluşur: Archaeognatha (zıplayan kıl kuyrukları) ve Zygentoma (kıl kuyruklar) ve ayrıca kanatlı veya ikincil olarak kanatsız Pterygota.

Böcek Türleri Sınıflandırma Şeması

Insecta Tanımlamaları

Grup

Alternatif Tanımlamalar

Collembola (Sıçrar kuyruklular)

Insecta sensu lato
=Altı Bacaklılar

İçten çeneliler
(paraphyletic)

Apterygota
(Kanatsız Altı Bacaklılar)
(paraphyletic)

Protura (konik başlı böcekler)

Diplura (Çatal kuyruklular)

Archaeognatha (Zıplayan kılkuyruklar)

Insecta sensu stricto
=Ectognatha=
İçten Çeneliler

Zygentoma (Kıl Kuyruklular)

Pterygota (Kanatlı Böcekler)

Insecta sensu strictissimo( Kanatlı Böcekler)