Arı

Hymenoptera (zarkanatlılar) takımının Apoidea üstfamilyasını oluşturan 12 bin kadar böcek türünün ortak adı. Dünyanın hemen her yanına yayılmış olan ve uzunlukları 1-3 cm arasında değişen bu türlerden birçoğu bitkilerde tozlaşmayı sağladığı için büyük önem taşır. Özellikle balansı (Apis), ürettiği bal ve balmumundan yararlanmak amacıyla çok eskiden beri insan eliyle yetiştirilmektedir. Arıların gelişimi dört aşamalıdır: Yumurta, larva (kurtçuk), pupa ve erişkin. Apidae familyasının Apinae altfamilyasından olanlar koloniler kurarak toplu halde, geri kalanları tek başlarına yaşama alışkanlığındadır. Yalnız yaşayan arılar genellikle toprağın içinde bir yuva kazarlar. Dişi, yumurtalarını bırakmak " için odacıklar yapar ve bu odacıkları larvalarının beslenmesi için bal ve çiçektozuyla doldurduktan sonra sıkıca kapatır . Yumurtalarını döken dişi, ya başka yuvalar yapmak üzere uçup gider ya da ölür. Topluluk halinde yaşayan arıların yaşam çevrimi için Apoidea altı familyayı kapsar: Colletidae, Andrenidae (madenci arı), Halictidae (madencian), Melittidae, Megachilidae (yaprakkesen arı) ve Apidae ( odun arısı, kazıcı arı, toprak arısı, balansı vb ). Oldukça ilkel, yabanarısına benzer arıları içeren Colletidae familyası iki altfamilyaya ayrılır: Colletinae ye Hyalaeinae (ya da Prosopinae). Colletinae alt familyasının üyeleri tüylüdür ve türlerin çoğu toprağın içinde, bazen 70 cm kadar derinliğinde yuvalar kazar. Kara üstüne açık renk lekeli, küçük böcekleri içeren Hyalaeinae alt familyasının en iyi bilinen cinsi, bitkilerin gövdelerinde ya da toprağın altında yuvalar kazan Prosopis'tir (ya da Hylaeus). Andrenidae'nin üyeleri genellikle küçük ya da orta boyda, bazıları metal parlaklığında , yalnız yaşayan arılardır. Toprağın hemen üstünde , pek _derine inmeyen yuvalar kazarlar. Avrupa, İngiltere ve Kuzey Amerika'da yaygın olan Halictus cinsinin bazı türleri tere geldiği için ter arıları diye anılır. Melittidae familyası, yaşam biçimleri Andrenidae'nin üyelerine benzeyen ve oldukça az rastlanan küçük, koyu-renkli arılan içerir. Tombul gövdeli, orta boyda arıların oluşturduğu Megachilidae familyası, dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak bulunan ve bazıları asalak olan pek çok türü içerir . Bazı türler , yumurtaların gelişeceği odacıkların duvarlarını yapraklardan kopar.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması