Çıyanlar

Çıyanlar

Çiyanlar, sıcak hava koşullarının hakim olduğu zamanlarda ortaya çıkan, oldukça çevik ve hızlı hareket edebilen canlılardır. Bu çok ayaklılar, genellikle taşların altı gibi yerlerde barınır ve ansızın karşınıza çıkabilirler, bu da bazen insanlarda ani bir korku tepkisi uyandırabilir. Yaşam süreleri yaklaşık olarak altı yıl olan çiyanlar, çok bacaklılar sınıfına aittir. Bunlar, çoğunlukla örümcekler ve böceklerle beslenerek, sıcak ve ılıman habitatları tercih eden kara hayvanlarıdır. Renkleri genellikle yeşil, kahverengi ve sarı arasında değişiklik gösterir. Çiyanlar, eklembacaklılar grubunun bir parçasıdır ve türüne bağlı olarak 15'ten 177'ye kadar çift bacağa sahip olabilirler. Zehirli olabilen büyük türleriyle bilinirler ve tropikal bölgelerde boyutları daha da artabilir. Çiyanların renk çeşitliliği geniştir, fakat en sık rastlanan renkler kahverengi, yeşil, sarı veya kızılımsı turuncudur. Soğuk ortamlardan hoşlanmazlar ve Antartika gibi ekstrem soğuk iklimler dışında dünya genelinde hemen hemen her yerde yaşayabilme kapasitelerine sahiptirler. Yaşam süreleri ortalama olarak beş ila altı yıl arasındadır.

Chilopoda sınıfının yırtıcı eklembacaklıları olan çıyanlar, diğer çok bacaklı canlılar arasında kırkaykları da içeren Myriapoda alt şubesinin üyeleridir. Bu uzun, parçalı hayvanlar, vücut bölümü başına bir çift bacağa sahiptir ve zehirli doğalarıyla ayırt edilirler; dişler değil, değiştirilmiş bacaklar olan kıskaç benzeri uzantılar olan forsipüller aracılığıyla ağrılı sokmalar verebilme yeteneğine sahiptirler. Adının sanıldığının aksine çıyanların tam olarak 100 bacağı yoktur; sayı 15 ila 191 çift arasında değişebilir ve ilginç bir şekilde her zaman tektir. Çıyanlar etoburdur, genellikle alt edebilecekleri çeşitli hayvanları avlarlar ve geniş bir coğrafi dağılıma sahiptirler; tropik yağmur ormanlarından çöllere kadar çeşitli karasal habitatlarda yaşarlar. Hızlı su kaybına yol…
Kırkayak (Myriapoda) ve çıyan (Chilopoda) hem benzer hem de farklı özelliklere sahip iki omurgasız hayvan grubudur. Her ikisi de eklem bacaklılar (Arthropoda) şubesine ait olup, benzer bir görünüme sahip olmalarına rağmen, yaşam tarzları ve biyolojik özellikleri açısından önemli farklılıklar gösterirler. Beslenme Alışkanlıkları: - Çıyanlar etçil hayvanlardır ve avlarını zehirleyerek öldürürler. Bir çıyanın başının hemen yanında bulunan ve ağzına benzeyen, ancak aslında büyük zehirli kıskaçlar (forcipules) ile avlarını zehirler. - Kırkayaklar ise çoğunlukla otçuldur ve çürüyen bitki materyali, mantarlar ve bazen de ölü hayvanlarla beslenirler. Vücut Yapısı: - Çıyanların vücutları daha yassı ve segment başına bir çift bacak olacak şekilde düzenlenmiştir.…

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması