Gemi İlaçlama

Gemi İlaçlama Gemi İlaçlama İyon Böcek İlaçlama ve Pest Kontrol

Gemi ilaçlama uygulamaları denince akla ilk haşere mücadelesi gelse de değişen tehdit sıralaması sebebi ile bu uygulamalar sadece haşereleri kapsayacak şekilde yapılamaz. Şimdiki zamanda haşereler yine gemiler için büyük tehdit olsa dahi artık gemileri istila edebilecek ve beraber gelebilecek hastalık kaynağı virüsler daha büyük endişe kaynağına dönüşmüştür. Bu sebeple gemi ilaçlama adı altında bahsi geçen uygulamalar öncelikle virüs gibi mikrobiyal organizmaları hedef alan dezenfeksiyon ve fumigasyon uygulamalarını temel almalıdır. Haşereler için yapılan böcek ilaçlama türü uygulamalar beraberinde dezenfeksiyon ve fumigasyon uygulamaları düşünülmezse asıl tehlike göz ardı edilmiş olur.

Gemiler İçin Değişen Tehdit Algısı; Virüsler

Günümüzde dünya nüfusunu tehdit eden en büyük ve gerçek sorun virüslerdir. Son yıllarda sürekli salgınlar ile insan hayatlarına mal olan Corona virüs ailesine üye Sars, Mers ve en son olarak Wuhan virüslerinin başka şehirlere ve ülkelere taşınması ulaşım araçları ile olmuştur. Üstelik gemiler karalar arası hatta kıtalararası taşıtlardır. Bu virüslerin bir karasal alandan dünyanın başka bir karasal alanına taşınmasında baş araçsa yine gemilerdir. Çok fazla insan da taşırlar. Gemiler ulaşım araçları içinde genişlikleri ve taşıdıkları insan sayısı ile doğru orantılı olarak en fazla risk altında olan ve risk yaratan ulaşım araçlarıdır. Çok fazla açık ve kapalı alanları da bulunur. Büyüklüklerine bağlı olarak ta yüzen bir kasaba, şehir gibi olurlar. Gemilerle seyahat eden hasta insanların taşıdığı bu virüsler hastaların temas ettiği gemi yüzeylerinde, eşyalarında da yaşamını sürdürüp tehdit olmaya devam ederler.

Gemilerde Oluşan, Gelen ve Yayılabilen Diğer Hastalıklar

Gemiler sadece insan da taşımazlar. Bir süre sonra insanlar, mikro ve makro diğer canlılar ile beraber yüzen bir ekosisteme dönüşürler. Denizcilik endüstrisi yüzen ekosistemleri gemiler ile zararlıların yaşaması ve gelişmesi için mükemmel üretim ve taşıma araçlarını sağlamış olur.

Gemiler;

 • Taşıdıkları insanlar ile Corona virüsleri; Wuhan, Sars, Mers virisü, Lassa ateşi, Ebola gibi salgın hastalık virüslerini taşıyabilirler.
 • İnsanların ilk aklına geldiği gibi hamamböcekleri, fare gibi diğer haşereleri de taşırlar. Hamam böceklerinin tüm dünyada yaygınlaşmasının ilk sebebi gemi taşımacılığıdır. Hamamböcekleri vücutları ve dışkıları yoluyla hastalığı yayabilir. Yiyeceklerimizle temas ettiğinde yaydıkları dizanteri, gastro-enterit, tifo ve gıda zehirlenmesi organizmaları taşıyabilirler. Hamamböcekleri hızla üreyebilir. Ayrıca tedaviye son derece dayanıklıdırlar. Sıçanlar gibi, hamamböceğinin de hastalıkların yayılmasını önlemek için gemilerde kontrol edilmesi önemlidir.
 • Fare ve sıçan gibi kemirgenleri taşırlar. Kemirgenler gibi zararlılar için gemilerde çok sayıda saklanama yeri var. Gemiler ayrıca bu tip zararlıları hiç doğal düşmanlarının olmadığı ülkelere de taşıyabilir. Böylece dünyanın doğal eko-sistemini de altüst ederler. Tedavisi olmayan virüslerin yanında insanalar ve haşereler ile gelen pek çok farklı hastalık patojenini taşırlar. Üstelik tedavisi olmayan virüsler ilk olarak gemi popülasyonu için büyük tehdit olsa da diğer hastalıklar da diğer büyük risklerdir. Uyuz hastalığı,  bit ve akarların taşıdığı hastalıklar, kemirgenlerin taşıdığı kuduz, veba, tifüs gibi hastalıklar ve başka patojenler ile bulaşık yiyeceklerin yutulmasıyla ilgili ortaya çıkacak birçok başka hastalık tüm gemi popülasyonun etkileyecek ve enfekte olacağı hastalıklardır. Gemi ilaçlama uygulamasında elbette ilk hedef dünyayı hastalık salgınlarından korumanın yanı sıra gemi personeli ve gemi popülasyonu da hijyen ve dezenfeksiyon açısından korunmalıdır. Zararlı bir aktivite ile ilk karşılaşacak kişiler onlar olacaktır.
 • Gemiler dünyanın küçük bir ölçeğidir. Her türlü yakın konaklama birimi hastalıkların yolculara ve mürettebata bulaşmasını teşvik eder.
 • Sıçanların ve fareleri, doğrudan elleme, çizikleri ve ısırıkları yoluyla veya dolaylı olarak enfekte olmuş bir konakçıya beslenen pire, keneler veya akarlar yoluyla 35'ten fazla hastalığı yaydığı bilinmektedir.
 • Kemirgen idrarı, hantavirüs ve leptospirozun yayılmasından sorumludur.
 • Gemideki pire, veba, tularemi, miksomatoz gibi hastalıkları bulaştırabilir.
 • Sivrisinekler sıtma gibi hastalıkların yanı sıra zika virüsü, dang humması ve sarı humma gibi virüsleri taşırlar. Bu hastalıkları sadece gemideki yolculara değil, yeni yerlere vardıklarında tüm topluluklara yayabilirler.

Bir Gemi Hastalıklardan ve Haşerelerden Nasıl Korunur?

Haşere ve hastalık patojeni istilasına uğramış bir gemiyi kurtarmakta kolay değildir. O yüzden gemi ilaçlama ve gemi dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilebilecek çalışmalar değildir. Kesintisiz sürmelidir. Ve gemiler servis ve stoklanacaklar için kısa bir süre limanda bulunduğundan, daha büyük istilaları önlemek için zararlıların erken teşhisi de çok önemlidir. Zararlıların geleceği kapıları bilmekte önemlidir.
Zararlılar gemilere çeşitli yollarla erişebilir:

 • İlk olarak zararlılar yolcularla gelebilir ve diğer yolculara ve mürettebata da hastalık patojenlerini ve haşereleri taşıyabilir.
 • Gemiye yüklenen yiyecek ve malzemeler, tedarikçilerin standart altı uygulamaları yüzünden istila edilmiş olabilir.
 • Haşereler, rampalar, kapılar, lombozlar ve halatlar gibi açık alanlardan girerek gemiye ulaşabilir.
 • Yolcuların ve mürettebatın bagajları gemiye tahtakuruları gibi zararlılar getirebilir.
 • Limanda ya da transit halindeyken gemiye inen kuşlar, zararlıları gemiye de taşıyabilirler.
 • Gemi ile taşınan hayvanlarda patojen taşıyabilir ve zararlara neden olabilir.
 • Gemilerde haşereler için saklanma sağlayan birçok yer var. Gemiler erişilemeyen tavanlar, kanallar, boşluklar ve duvarlar içerir. Durgun su, sivrisinekler, sıçanlar ve fareler gibi birçok zararlı için üreme alanları ve su kaynakları sağlar.

Tüm bu potansiyel tehditler sürekli gözlem altında tutulmalı en ufak şüphede karantina, böcek ve haşere ilaçlama, dezenfeksiyon ve fumigasyon uygulamaları devreye alınmalıdır.
Gemi ilaçlama ve gemi dezenfeksiyon uygulamaları yapmak kapsamın genişliği sebebi yeterince zordur. Üstelik her pest kontrol ve böcek ilaçlama firması da hudut kapılarında ilaçlama hizmeti veremez. Limanlar hudut kapıları da olduğundan bu alanlara giriş yetkilendirme ile olmaktadır.
İyon Böcek İlaçlama, Pest Kontrol ve Çevre Sağlığı firması, hudut kapılarında, limanlarda ve havalimanlarında ilaçlama yetkisine sahip sayılı birkaç pest kontrol firmasından biridir.
Ülkemizde mikrobiyal organizmalar için yapılan dezenfeksiyon ve fumigasyon uygulamalarını da her ilaçlama firması yapamaz. Dezenfeksiyon ve fumigasyon uygulamaları yetkilendirme ve sertifikasyona bağlıdır. Ancak yetkili kişi ve firmalarca yapılabilir. İyon Böcek İlaçlama, Pest Kontrol ve Çevre Sağlığı Firması dezenfeksiyon ve fumigasyon uygulamaları yapma sertifikasyonlarına ve yetkili uzmanlarına sahibiz.

Tüm bu yetki ve yeterlilik ile denizcilik endüstri için yapılan gemi ilaçlama uygulamalarında İyon, haşere ilaçlama, mikrobiyal dezenfeksiyon ve fumigasyon uygulamalarını bir arada kullanır. Özellikle son zamanların en büyük hastalık riski corona virüs ailesi içinde bu uygulamalar gemiler için zorunluktan da öte bir hal almıştır. İyon’nun uzman kadrosu gemi ve yüzen bütün ulaşım araçlarınız için virüs tehditleri dahil tüm haşere hastalık patojenlerine karşı ilk savunma hattınızı oluşturacaktır. Gemi ilaçlaması ve gemi dezenfeksiyon ihtiyaçlarınız için bize 7/24 tüm iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.