Tatarcık Sineği

Bilimsel olarak, Psychodidae biçiminde anılan sinek familyasına dahil edilen tatarcık sinek türü, çift kanatlıgillerden biridir. Bu sineklerin en önemli özelliği görünüm olarak sivrisineklere benzemesidir. Bundan dolayı çoğunlukla sivrisinekler ile karıştırılabilir. Havanın aydınlık olduğu gün saatlerinde kuytu ve rutubetli köşelerde saklanmayı seven bu canlılar, akşam ve gece saatlerinde aktif hale gelirler. Ve tıpkı sivrisinekler gibi kan emerek beslenirler. 2 ila 5 milimetre arasındaki bir boyuta sahip olan tatarcık sineğinin bacakları, çok uzundur ve gövdesinde de tüyler vardır. Hayli dayanıklı olan bu canlılar, hemen her ortama kolayca adapte olarak yaşamlarını sürdürebilirler. Yani su ve deniz kenarlarından, karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlere ve sıcaklığın çok yüksek seviyede olduğu çöllere kadar her yer, bu canlıların yaşam alanıdır.

Tatarcık Sineği Tanımı

Tatarcık sineği, zararlı bir canlı olup halk dilinde "yakağan" olarak adlandırılmaktadır. İlk bakışta çok zarar vermeyen bir sinek türü gibi algılanan bu canlı, ölümle sonuçlanan tehlikeli hastalıklara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle tatarcık sineği mutlaka profesyonel ilaçlama yöntemleri kullanılarak etkisiz hale getirilmelidir.

Tatarcık Sineğinin Zararları

Tatarcık sineği, tek hücreli mikroorganizmaların taşıyıcısıdır. Bu mikroorganizmalar, çok ciddi hastalıkları getiren bakteriler ve mikroplardır. Tatarcık sineğinin bacaklarına tutunarak taşınan bu tek hücreliler, sineğin sokması ile, insan vücuduna geçmiş olurlar. Ayrıca bu sineğin soktuğu yerde şark çıbanı olarak bilinen büyük, iyileşmesi zor yaralar açılmaktadır. Bu sineğin verdiği başka bir zarar da kala azar hastalığıdır. Ateşli bir hastalık olan kala azara neden olan bakteriler, tatarcık sineğinin vücudundan taşınmaktadır Bu hastalık, ölümcül bir durum olup, erken fark edilip tedavi edilmediği halde hazin sonuçlara neden olmaktadır.

Geceleri hareket eden tatarcık sineği karanlığı sever. Nemli ortamlarda saklanır. En can acıtarak sokan sivrisineklerden olan culicidae sivrisineklerinden bile daha fazla can acıtır ve daha fazla kan emerler. Leishmania hastalık yapıcı tek hücrenin taşıcılığını da yapan tatarcık sineğinin ısırmasının hemen ardından yoğun kaşıntı ile beraber çok tehlikeli olan şark çıbanı ortaya çıkar. Bu çıban irinli bir yaraya dönüşür. Türkiye'de yaşayan en tehlikeli böcek türlerinden biridir.

Tatarcık Sineği Sokması Nasıl Anlaşılır?

Bu sineğin halk arasında yakağan şeklinde anılmasının sebebi, sinek soktuğunda büyük bir yanma ve acı hissinin oluşmasıdır. Sineğin soktuğu kısım böcek sokmalarında olduğu gibi şişme ve kızarma yapmaktadır. Ayrıca bu bölgede iltihaplı oluşum gözlemlenebilir. Yaranın giderek büyümesi, iyileşme göstermemesi, ateş, karın ağrısı, ishal gibi haller, tatarcık sineği sokmasına işaret eden durumlardır. Hafife alınmaması gereken bu belirtiler fark edildiğinde, mutlaka en yakın sağlık kurumuna başvurulmalıdır.

Tatarcık Sineği Nasıl Yok Edilir?

Bu sineklerle mücadele etmede sıradan böcek ve sinek ilaçları yetersiz kalabilir. Dolayısıyla bu canlıların tamamen etkisiz hale getirilmesi, profesyonel bir ilaçlama yardımı ile sağlanabilir. Sivrisinek ve diğer sinek türlerinin yaşam alanlarına girmemesi için kullanılan sineklik telleri, tatarcık sineğiyle baş etmek için bir çözüm değildir. Çünkü su sineklerin boyutu küçük olduğu için sineklik tellerinden sığabilmektedir. Bu canlıların el ile tek tek öldürülmesi de son derece tehlikeli olabilir. Bunların taşıdıkları mikroorganizmaların sinek öldükten sonra da varlığını devam ettirebileceği unutulmamalıdır. Bu sineklerle mücadelede onların yaşam alanı olan kirli alanlar ve pis su kaynakları da yok edilmelidir.

Kaynak: Wikipedia

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması