Deri Böcekleri

Deri Böcekleri olarak bilinen dermestes böcek türleri, böcek ailesi Dermestidae'ye ait bir sınıflandırmadır. Deri böceklerinin yetişkinlerin uzunlukları 5,5 -10.0 mm. arasındadır. Bazı türler belirgin bir desen oluşturan siyah, beyazımsı gri, kahverengi veya sarımsı tüylerle kaplı bir vücuda sahiptir. Antenleri oldukça kısadır. Dermestes larvaları, tüylülükleri ve koyu renkleriyle, diğer türlerden kolayca ayırt edilir. Yetişkinler kurutulmuş balıklarla beslenirler ve dişiler yumurtalarını balığın etindeki çatlaklara bırakırlar. Dişinin içmesi için su mevcutsa yumurtlama oranı büyük ölçüde artar. Larvalar, beslenirken etin içine girerler. Larvalar normalde beş, altı ya da yedi evreden geçer, ancak uygun olmayan koşullarda tüy dökme sayısı daha yüksektir. Dökme larva derileri genellikle istila edilmiş balıklarda bulunur ve larvalarla karıştırılabilir. Yavrulamadan önce, son dönem larvaları katı malzemeye gömülür: Bu, balıkların eti olabilir, ancak genellikle tünel açma nedeniyle ciddi şekilde zayıflatılabilen kurutma raflarının veya depo yapılarının odunudur.

Bu zararlı türlerinin yaşam döngüsü, gıda türüne ve fiziksel koşullara bağlı olarak yaklaşık 5-7 hafta veya daha uzun sürer. Dermestes yetişkinleri uçabilir ve böylece kolayca yeni besin kaynaklarına yayılabilir. Larvaları ve yetişkinleri kurutulmuş, kürlenmiş balıklarda önemli miktarda kantitatif kayba neden olur ve ayrıca parçalanmaya yol açar. Kalite kaybına, böcek gövdelerinin ve dökülmüş derilerin varlığı da neden olabilir. Deri böceklerinin larvaları, kurutlmuş balıkların yanı sıra deri, tüy, saç gibi vücut parçaları ve kurutulmuş hayvan materyalleriyle de beslenirler. Dermestes'lerde ilk istila genellikle, yumurtalarını kısmen veya tamamen kurumuş balıkların üzerine bırakan uçan yetişkinlerin istilasından kaynaklanır. Kurutma raflarının etrafındaki ve üzerindeki sineklikler, işleme sırasında böcek istilası basıncını azaltabilir. Benzer şekilde, depolama ve nakliye sırasında, temiz ve kaliteli çuvalların kullanılması, Dermestes'in göç oranlarını yavaşlatacaktır.

Enfestasyon, balık kalıntılarında bulunan larvalar ve yetişkinler tarafından ya da ahşap yapılardaki pupa odalarından çıkan yetişkinler tarafından da başlatılabilir. Böylesi bir istila riski, iyileştirilmiş hijyen ve ahşap yapıların tavsiye edilen bir böcek ilacı ile işlenmesiyle azaltılabilir. Bu böceklerin gelişimi 40 °C veya üzerinde mümkün değildir. Üst sıcaklık sınırı da 40 °C'ye yakın görünmektedir. Dolayısıyla, 40 °C'nin üzerindeki sıcaklıkların tüm bu böcekleri öldürmesi veya püskürtmesi beklenebilir.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması