Asya Uzun Boynuzlu (Teke) Böceği

Teke Böceği Teke Böceği

Ülkemizde Teke Böcekleri olarak bilinen, Asya Uzun Boynuzlu Böceğinin Asya'dan yayıldığına inanılıyor. Yetişkinlerin gövdeleri 1,7 ile 3,9 cm (0,67 ila 1,54 inç) arasında değişir. Antenleri böceğin gövdesinden 4 cm (1,6 inç) ya da 1,5-2 kat daha uzun olabilen çok büyük böceklerdir. Her bir kanat kapağında yaklaşık 20 beyaz nokta ve göze çarpacak şekilde siyah ve beyaz bantlı uzun antenler bulunan parlak siyah renktedirler. Bu böcekler uçabilir, ancak genellikle yalnızca kısa mesafeler için uçabilirler. Yetişkinlerin bacaklarının üst kısımları beyazımsı mavidir.  

Böceğin yaşam döngüsü bir ile iki yıl sürer. Yetişkinler, Nisan ya da Mayıs'tan Ekim'e kadar aktiftir. Yeni yetişkinler, çiftleşmeden yaklaşık iki hafta önce, ince dallar ya da yaprak damarları ve yaprak sapları ile beslenirler. Yetişkinler, görsel veya kimyasal ipuçları kullanarak konakçı ağaçları bulur ve hem kısa menzilli hem de temaslı feromonları kullanarak eşleri tespit eder. Yetişkin dişilerin yaşam süreleri yaklaşık 66 gündür ve bu süre boyunca coğrafi suşlarına, mevcut ev sahibi ağaçlara ve çevredeki patojenlere maruz kalmalarına bağlı olarak 50 ile 125 ayrı yumurta bırakabilirler.  Çiftleşmiş dişiler, konakçı bir ağacın üst gövdesindeki veya ana dallarındaki kabuğun içinde, bir çukur çiğner ve kabuğun altına 6 mm (0,2 inç) uzunluğunda tek bir beyaz yumurta bırakır. Yumurta 7 ile 14 günde çatlar.

Teke Böceklerinin Yaşam Döngüsü

Yetişkin dişiler, ev sahibi ağacın kabuğundan kambiyuma doğru küçük bir çukur çiğneyerek yaşamları boyunca 45-62 yumurta bırakırlar ve her çukurda kabuğun altına 5-7 mm (0.20-0.28 inç) uzunluğunda bir yumurta bırakırlar. Yumurtalar sıcaklığa bağlı olarak 13-54 günde açılır. Yaz sonunda ya da sonbahar başında yumurtlananlar gibi yeterince gelişmemiş yumurtalar, bir sonraki mevsimde kışlayacak ve çatlayacaktır.  

Larvalar silindirik ve uzundur. Boyutları 50 mm (2,0 inç) uzunluğunda ve 5,4 mm (0,21 inç) genişliğinde olabilir. Larvalar önce kambiyal bölgede bir beslenme galerisi oluşturur, ancak beslenirken daha olgun larvalar öz oduna tünel açar. Larvalar 1-2 yılda en az beş evreden geçer. Larvalar, orijinal yumurtlama bölgesinin yakınındaki tünellerinden fideleri çıkarır. Bir larva, ömrü boyunca 1000 cm küp odun tüketebilir. Asya uzun boynuzlu böcek larvaları kritik bir ağırlığa ulaşmadan önce pupa oluşturmazlar, bu nedenle ek larva dönemleri oluşabilir.
 Yetişkinler yaprak saplarıyla beslenirler ve vasküler kambiyumla beslenmek için küçük dallardaki kabuğu çiğneyebilirler. Yumurtalar, larva veya pupa olarak ağaçta kışı geçirebilirler. Kış mevsiminde pupalar hareketsizdir ve gelişim gerçekleşmez. Sıcaklık 10 °C'nin (50 ° F) üzerinde olduğunda yaşam döngülerini sürdürürler. Laboratuvar çalışmaları dişi olgunlaşma süresinin 9-15 gün sürdüğünü tahmin etmektedir.  Yetişkin erkekler ortaya çıkmadan önce olgun spermatozoaya sahiptir ve beslenme sadece normal aktivitelerini sürdürmek için gereklidir. Yetişkinler tipik olarak, popülasyon yoğunluğu yüksek olmadığı ya da konakçı bitki ölmediği sürece yeni bitkileri kolonize etmek yerine, olgunlaşmamış aşamalarda geliştirdikleri bitkiye yumurta bırakırlar. Bununla birlikte, dağıldıklarında, yeni ev sahibi arayışı için büyüme mevsiminde ev sahibi ağaçlarından yaklaşık 2,5 km'ye (1,6 mil) kadar gidebilirler. Yetişkinler tipik olarak ilk önce taç ve ana dalları istila eder ve taç ölürken gövdeyi istila etmeye başlarlar. Yetişkinlerin uzun ömürlülüğü ve doğurganlığı, konakçı larva bitkisi ve sıcaklık gibi koşullardan etkilenir.

Kontrol Yöntemleri

Asya uzun boynuzlu böceği, Kore yarımadasındaki kendi doğal ortamında, karışık orman habitatlarının kenarında düşük yoğunluklarda bulunur. Düşük sayıları ve orman kenarında sınırlı sayıda ev sahibi ağaç olduğu düşünüldüğünde, böcekler doğal ortamlarındaki ağaçlara önemli ölçüde zarar vermezler. Asya uzun boynuzlu böceği en az 15 ağaç cinsinde gelişebilir. Tercih edilen konakçıları kavak, söğüt, akçaağaç ve karaağaç türleridir. Larva besleme, kambiyumdaki tünelleme vasküler akışı bozduğundan, ağaç hasarının birincil nedenidir.
Sürekli istila edilmiş ağaçlarda, çok sayıda besleme tüneli ağacı zayıflattığından, uzuvlar ya da gövdeler genellikle şiddetli rüzgarlar veya yoğun kar yağışı altında kırılır. Asya uzun boynuzlu böceği önemli ağaç hasarına neden olabileceğinden, kazara sokulduğu tüm ülkeler yok etme protokolleri oluşturmuştur. Bir istilanın etrafında, istila edilmiş tüm ağaçların kaldırıldığı ve istila edilmemiş tüm konakçı ağaçların sistemik bir böcek ilacı ile muamele edildiği bir yok etme bölgesi oluşturulur. Yok etme bölgesinin ötesindeki alanlarda, potansiyel ev sahibi ağaçlar istila belirtileri açısından düzenli olarak incelenir. İstilaların, ancak dört ile altı yıllık denetimlerin ardından yeni istila edilmiş ağaç bulunmaması durumunda yok edildiği kabul edilir.

Asya uzun boynuzlu böceği için incelenen diğer yönetim stratejileri, haşereyi bir biyolojik mücadele biçimi olarak yönetebilecek doğal düşmanları bulmaya yönelik çalışmaları içerir. Doğal düşmanlar arasında mantarlar ve nematodların yanı sıra böcek avcıları ve parazitoidler bulunur. Başka bir yabancı türün ortaya çıkarılmasının doğasında olan riskler göz önüne alındığında, doğal düşmanlar biyolojik kontrol için uygunluklarını belirlemek için hala araştırılmaktadır.

İzmir İYON Böcek İlaçlama, Pest Kontrol, Dezenfeksiyon, Fumigasyon ve Çevre Sağlığı Hizmetleri Firması